Nacionalni pravosudni sustavi

Estonija

Ovaj odjeljak sadržava pregled sudskog sustava u Estoniji.

Sadržaj omogućio
Estonija

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

Estonski ustav zahtijeva da suduju isključivo sudovi. Sudovi moraju suditi u skladu s Ustavom i ostalim zakonima. U skladu s Ustavom, estonski sudski sustav ima isključivu nadležnost za sudovanje. Sud je u izvršavanju svojih obveza odvojen od izvršne i zakonodavne vlasti.

Upravljanje sudovima

Prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima upravlja Ministarstvo pravosuđa zajedno s Vijećem za upravljanje sudovima. Vijeće za upravljanje sudovima savjetodavni je odbor osnovan s ciljem upravljanja sudskim sustavom, a njegovim radom upravlja predsjednik Vrhovnog suda. Prvostupanjski i drugostupanjski sudovi financiraju se iz državnog proračuna, putem proračuna Ministarstva pravosuđa. Vrhovni sud neovisno je odgovoran za vlastitu upravu i ima vlastiti proračun.

Vijeće za upravljanje sudovima sastoji se od:

  • predsjednika Vrhovnog suda (koji je usto i predsjednik Vijeća);
  • pet sudaca koje na tri godine imenuju svi suci u vijeću (en banc);
  • dva člana Estonskog parlamenta;
  • odvjetnika kojeg imenuje odbor Odvjetničke komore;
  • glavnog javnog tužitelja ili javnog tužitelja kojeg on/ona imenuje;
  • državnog odvjetnika ili predstavnika kojeg on/ona imenuje;
  • ministra pravosuđa ili njegova/njezina predstavnika, koji sudjeluje na sjednicama Vijeća i ima pravo na riječ.

Više informacija o Vijeću za upravljanje sudovima možete pronaći ovdje.

Hijerarhija sudova

Estonski sudski sustav ima tri razine:

  • županijskiupravni sudovi prvostupanjski su sudovi;
  • okružni sudovi (žalbeni sudovi) drugostupanjski su sudovi;
  • Vrhovni sud najviši je žalbeni (kasacijski) sud.

Kao opći sudovi, županijski sudovi sude u građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima. Kao prvostupanjski sudovi, upravni sudovi sude u onim upravnim predmeta koji su prema zakonu u njihovoj nadležnosti. Okružni sudovi su drugostupanjski sudovi koji u slučaju žalbe preispituju presude koje donose županijski i upravni sudovi. Vrhovni sud najviši je sud koji razmatra žalbe u kasacijskom postupku podnesene protiv presuda okružnih sudova. Vrhovni je sud i sud za ocjenu ustavnosti.

Pravne baze podataka

Opće informacije o estonskom pravnom sustavu mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Pregled estonskog sudskog sustava može se pronaći na internetskim stranicama sudova.

Je li pristup toj bazi podataka besplatan?

Pristup informacijama o estonskom pravnom i sudskom sustavu besplatan je.

Posljednji put ažurirano: 06/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.