Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemački već su prevedeni.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Njemačka

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Tyskland.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Domstolssystemet og retssystemer

På grund af Forbundsrepublikken Tysklands føderale natur er domstolssystemet også føderalt opbygget. Den retlige kompetence ligger hos forbundsdomstolene og hos domstolene i de 16 delstater (Länder). Den største arbejdsbyrde i forbindelse med retsplejen ligger hos delstaterne.

Det tyske domstolssystem er inddelt i fem uafhængige retlige kompetenceområder:

  • ordinært retligt kompetenceområde
  • arbejdsretligt kompetenceområde
  • generelt forvaltningsretligt kompetenceområde
  • skatteretligt kompetenceområde
  • socialretligt kompetenceområde.

Ud over disse specialiserede kompetenceområder findes der et forfatningsretligt kompetenceområde, der består af Forbundsforfatningsdomstolen og delstaternes forfatningsdomstole.

Du kan få et overblik over domstolsstrukturen på webstedet for Forbundsrepublikkens justitsministerium.

Domstolsforvaltning

Domstolene i delstaterne forvaltes normalt af forbundsjustitsministerierne. På forbundsniveau er forbundsjustitsministeren ansvarlig for Forbundsdomstolen, Forbundsforvaltningsretten og Forbundsskatteretten. Forbundsministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender er ansvarligt for Forbundsarbejdsretten og Forbundssocialsikringsretten.

De ansvarlige ministerier er ligeledes budgetansvarlige. Den eneste undtagelse er Forbundsforfatningsdomstolen, der har fået organisatorisk selvstændighed som uafhængigt forbundsorgan. Den fremlægger sit eget budget til godkendelse.

Domstolstyper – kort beskrivelse

I Tyskland er domstolsstrukturen opdelt mellem almindelige og specialiserede domstole. De almindelige domstole er opdelt i civilretlige og strafferetlige kompetencer. De specialiserede domstole er forvaltningsretten, skatteretten, arbejdsretten og socialsikringsretten. Derudover er der et forfatningsretligt kompetenceområde, der består af Forbundsforfatningsdomstolen og delstaternes forfatningsdomstole.

Domstolshierarki

Se domstolshierarkiet (overblik) fra forbundsministeriet.

Relevante links

Webstedet for det tyske forbundsjustitsministerium

Forbundsdomstolenen

Forbundsforvaltningsretten

Forbundsskatteretten

Forbundsarbejdsretten

Forbundssocialsikringsretten

Forbundsforfatningsdomstolen

Forbundsrepublikkens justitsministerium

Sidste opdatering: 14/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.