Nacionalni pravosudni sustavi

Grčka

Ovaj odjeljak sadržava pregled sudskog sustava u Grčkoj.

Sadržaj omogućio
Grčka

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

U Grčkoj je pravosuđe jedna od triju funkcija države. U skladu s načelom diobe vlasti sudska je grana vlasti neovisna od zakonodavne i izvršne grane vlasti.

Vrste sudova – kratki opis

U Grčkoj su sudovi podijeljeni na sljedeće glavne kategorije:

  • upravne sudove (Dioikitika dikastiria)
  • građanske sudove (Politika dikastiria)
  • kaznene sudove (Poinika dikastiria).

Upravljanje sudovima

Sudovima upravljaju sudski izvršitelji, a ponajprije predsjednik suda ili, prema potrebi, tročlano sudsko vijeće.

Hijerarhija u sudstvu

Građanski sudovi:

  • Vrhovni sud (Areios Pagos), Žalbeni sud, prvostupanjski sudovi, okružni sudovi

Kazneni sudovi:

  • Vrhovni sud, žalbeni sudovi, magistratski sudovi, prekršajni sudovi

Upravni sudovi:

  • Državno vijeće, upravni žalbeni sudovi, upravni sudovi

Druge poveznice

Državno vijeće

Prvostupanjski upravni sud u Ateni

Ured javnog tužitelja Prvostupanjskog suda u Ateni

Ministarstvo pravosuđa

Vrhovni sud

Posljednji put ažurirano: 12/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.