Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalni pravosudni sustavi

Irska

Ovaj dio pruža vam pregled sudskog sustava u Irskoj.

Sadržaj omogućio
Irska

Organizacija sudstva - Irska

Sudska služba, koja je neovisno pravno tijelo nastalo u studenome 1999. i koje je utemeljila Vlada Zakonom o sudskoj službi 1998., ima sljedeće zakonske odgovornosti:

  1. upravljanje sudovima,
  2. pružanje popratnih usluga sucima,
  3. pružanje informacija javnosti o sudskom sustavu,
  4. pribavljanje, upravljanje i održavanje zgrada suda, te
  5. pribavljanje objekata za korisnike sudova.

Ustav Irske propisuje da na zakonom utemeljenim sudovima pravdu izvršavaju suci koje je imenovao Predsjednik prema savjetima Vlade; suci svih sudova prema Ustavu su potpuno neovisni u izvršavanju svojih pravosudnih funkcija. Sudac ne može biti smijenjen s položaja osim zbog dokazanog neprimjerenog ponašanja ili nesposobnosti i tada samo na temelju odluka oba doma Oireachtasa (Parlamenta).

Hijerarhija sudova

Ustav određuje strukturu sudskog sustava koji uključuje sud najvišeg stupnja, Vrhovni sud, te prvostupanjske sudove koji uključuju Visoki sud s potpunom nadležnošću u svim kaznenim i građanskim stvarima te sudove ograničene nadležnosti, regionalni sud te okružni sud koji su organizirani na regionalnoj osnovi.

U vezi s kaznenim postupcima, u članku 38. Stoji: „Nijednoj osobi neće se suditi za kazneno djelo osim u skladu sa zakonom”. O manjim kaznenim djelima sudi se na sudovima nadležnima za rješavanje sporova izvan redovnog postupka, dok se osobi optuženoj za teže kazneno djelo ne može suditi bez porote. Ustav također sadržava odredbe za osnivanje posebnih sudova kako bi se osiguralo učinkovito izvršenje pravde kada redovni sudovi to ne mogu učiniti.

Javnost smije ući u sve sudnice osim u one koje imaju „in camera” znak koji označava da slučaj nije otvoren općoj javnosti.

Sudovi na kojima se sudi u vezi s građanskim stvarima organizirani su prema sljedećoj strukturi:

Vrhovni sud

Visoki sud

(U Dublinu)
Nadležnost za rješavanje žalbi

(U Dublinu)
Puna nadležnost osnovnog suda nadležnost za rješavanje žalbi regionalnog suda i određenih drugih sudova

Regionalni sud

Okružni sud

(U svih 26 pokrajinskih središta)
Nadležnost osnovnog suda do 38 092,14 EUR te nadležnost za rješavanje žalbi okružnog suda i određenih drugih sudova

(U svakom od 24 okruga)
Nadležnost osnovnog suda do 6 348,69 EUR
(Uključuje postupke sporova male vrijednosti za određene potrošačke sporove do 1,269.74 EUR)

Posljednji put ažurirano: 18/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.