Nacionalni pravosudni sustavi

Luksemburg

U ovom odjeljku daje se pregled organizacije sudova u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

Pravosudni sustav Velikog Vojvodstva Luksemburga dijeli se na dvije grane: sudsku i upravnu. Osim tih dviju grana postoji i Ustavni sud (Cour constitutionnelle).

Redovni sudovi

Sudovi su u skladu s Ustavom dužni izvršavati sudbenu vlast te primjenjivati opće i lokalne propise i odluke u mjeri u kojoj su oni u skladu sa zakonom.

1. Redovni sudovi

  • Vrhovni sud

Na vrhu hijerarhije sudova pravosudnog sustava nalazi se Vrhovni sud (Cour supérieure de Justice), koji čine Kasacijski sud (Cour de Cassation) i Žalbeni sud (Cour d’Appel) te Ured glavnog tužitelja (Parquet Général). Nalazi se u Luxembourgu.

  • Okružni sudovi

Veliko Vojvodstvo Luksemburg podijeljeno je na dva sudska okruga (arrondissements judiciaires), a u svakom se nalazi okružni sud (Tribunal d’Arrondissement): jedan u Luxembourgu, a drugi u Diekirchu.

  • Mirovni suci

Postoje tri suda mirovnih sudaca (justices de paix), jedan u Luxembourgu, jedan u Esch-sur-Alzetteu (koji se nalazi u sudskom okrugu Luxembourg) i jedan u Diekirchu (u sudskom okrugu Diekirch).

2. Specijalizirani sudovi

  • Žalbeno vijeće za socijalnu sigurnost

Žalbeno vijeće za socijalnu sigurnost (Conseil supérieur de la sécurité sociale) čine predsjednik, dva suca suradnika, jedan prisjednik koji predstavlja poslodavce i jedan prisjednik koji predstavlja zaposlenike.

  • Arbitražno vijeće za socijalnu sigurnost

Arbitražno vijeće za socijalnu sigurnost (Conseil arbitral de la sécurité sociale) čine predsjednik, jedan prisjednik koji predstavlja poslodavce i jedan prisjednik koji predstavlja zaposlenike.

Sudovi u upravnoj grani

  • Upravni sud

Upravni sud (Cour administrative) čini jedan odjel koji se sastoji od triju sudaca.

  • Prvostupanjski upravni sud

Prvostupanjski upravni sud (Tribunal administratif) ima četiri odjela, a svaki se sastoji od triju sudaca.

Pravne baze podataka

Informacije o Ministarstvu pravosuđa, pravnoj struci, zakonodavstvu, sudovima, zatvorima, uslugama za građane, obrascima i novostima dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazama podataka besplatan je.

Ostale poveznice

Legilux

Portal pravosuđa

Sudovi u upravnoj grani

Ministarstvo pravosuđa

Luksemburška vlada

Posljednji put ažurirano: 24/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.