Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalni pravosudni sustavi

Luksemburg

U ovom ćete odjeljku naći pregled ustrojstva sudova u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Ustrojstvo pravosuđa – pravosudni sustav

Pravosudni sustav Velikog Vojvodstva Luksemburg podijeljen je na sudski i upravni dio. Osim tih dviju vrsta sudova postoji i Ustavni sud.

Redovni sudovi

Prema Ustavu sudovi su dužni obavljati sudbenu vlast te primjenjivati opće i lokalne odluke i propise ukoliko su u skladu sa zakonom.

1. Redovni sudovi

  • Vrhovni sud (La Cour Supérieure de Justice)

Na vrhu hijerarhije sudova u pravosudnom sustavu nalazi se Vrhovni sud koji čine Kasacijski sud i Prizivni sud te Državno odvjetništvo. Nalazi se u Luxembourgu.

  • Okružni sudovi (Tribunaux d'Arrondissement)

Veliko Vojvodstvo Luksemburg podijeljeno je na dva sudska okruga, a svaki od njih ima po jedan okružni sud. Jedan je u Luxembourgu, a drugi u Diekirchu.

Niži sudovi (Justices de Paix)

Postoje tri niža suda, od kojih je jedan u Luxembourgu, jedan u Esch-sur-Alzette (sudski okrug Luxembourg) i jedan u Diekirchu (sudski okrug Diekirch).

2. Specijalizirani sudovi

Visoko vijeće za socijalno osiguranje (Conseil supérieur des assurances sociales)

Visoko vijeće čine predsjednik, dva procjenitelja koji se imenuju među sucima i dva predstavnika Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (Caisse Nationale de Santé – CNS).

Arbitražno vijeće (Le Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Arbitražno vijeće za socijalnu sigurnost čine predsjednik i dva predstavnika Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (Caisse Nationale de Santé – CNS).

Upravni sudovi

Visoki upravni sud (La Cour Administrative)

Visoki upravni sud čini pet sudaca i sastoji se od samo jednog vijeća koje zasjeda u sastavu od tri suca.

Upravni sud (Le Tribunal Administratif)

Upravni sud čini deset sudaca i sastoji se od tri vijeća koja zasjedaju u sastavu od tri suca.

Sudske baze podataka

Podaci o Ministarstvu pravosuđa, pravnoj struci, zakonodavstvu, sudovima, zatvorima, službama za građane, obrascima i novostima, dostupni su na web-mjestu Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka je besplatan.

Ostale poveznice

Legilux

Portal luksemburškog pravosuđa

Upravni sudovi

Ministarstvo pravosuđa

Luksemburška vlada

Posljednji put ažurirano: 04/02/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.