Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Poljska

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Polen.

Sadržaj omogućio
Poljska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Organisatie van justitie - rechtssystemen

Hoofdstuk VIII van de Poolse grondwet gaat over hoven en rechtbanken en vermeldt de rechterlijke instanties waar de rechtspraak in Polen bij berust, namelijk:

 • Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy)
 • Gewone rechtbanken (sądy powszechne)
 • Administratieve rechtbanken (sądy administracyjne)
 • Militaire rechtbanken (sądy wojskowe).

Beheer van de rechtbanken

Soorten rechtbanken - korte beschrijving

Het systeem van gewone rechtbanken omvat de hoven van beroep (sądy apelacyjne), de regionale rechtbanken (sądy okręgowe) en de districtsrechtbanken (sądy rejonowe). Deze rechtbanken beslissen onder andere over zaken op het gebied van strafrecht, civiel recht, familie- en jeugdrecht, handelsrecht, arbeidsrecht en wetgeving inzake sociale zekerheid, behalve voor zaken waarvoor de bevoegdheid bij andere gespecialiseerde (bijv. militaire) rechtbanken berust. Gewone rechtbanken houden ook kadasters en hypotheekregisters bij, alsmede het register van roerende goederen, het nationale gerechtsregister en het nationale strafregister.

Het systeem van administratieve rechtbanken omvat het Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny) en regionale administratieve rechtbanken – één voor elke voivodeship of regio (wojewódzkie sądy administracyjne).

Het hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) is de hoogste rechterlijke instantie in Polen. Het oefent gerechtelijk toezicht uit op de beslissingen van alle andere rechtbanken, en waarborgt daarmee de consistentie in de uitlegging van de wetgeving en rechtspraktijk. Het hooggerechtshof is geen gewone rechtbank.

In het Poolse rechtssysteem wordt het constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny) ook niet als een gewone rechtbank beschouwd. Het constitutioneel hof oordeelt over:

 • De grondwettigheid van nationale wetgeving en internationale verdragen
 • De verenigbaarheid van nationale wetgeving met internationale verdragen, die geratificeerd moeten worden voordat ze door het parlement kunnen worden goedgekeurd
 • De verenigbaarheid met de grondwet van wetgeving die door centrale overheid is vastgesteld, geratificeerde internationale verdragen en wetgevingsbesluiten
 • De grondwettigheid van de doelstellingen of activiteiten van politieke partijen
 • Klachten over grondrechtenschending.

Het staatstribunaal (Trybunał Stanu) berecht zaken waarin personen die de hoogste staatsposities bekleden (of hebben bekleed) worden aangeklaagd wegens schending van de grondwet of andere wetgevingsbesluiten.

Hiërarchie tussen rechtbanken

 • Districtsrechtbanken (sądy rejonowe) – gewoonlijk rechtbanken van eerste aanleg
 • Regionale rechtbanken (sądy okręgowe) – hoger beroep en in bepaalde gevallen ook rechtbanken van eerste aanleg
 • Hoven van beroep (sądy apelacyjne) – hoger beroep
 • Het hooggerechtshof – de hoogste rechterlijke instantie

Juridische gegevensbanken

Op de website van het Pools ministerie van Justitie (informatie over gerechten), kunt u koppelingen vinden naar informatie over alle gewone rechtbanken, hun websites en contactgegevens (adressen, telefoonnummers, e-mail etc.).

Laatste update: 10/12/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.