Nacionalni pravosudni sustavi

Rumunjska

U ovom dijelu Portala pruža se pregled sudova u Rumunjskoj.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Organizacija pravosuđa – Pravosudni sustav

Načela, ustrojstvo i organizacija rumunjskog pravosudnog sustava propisani su rumunjskim Ustavom i Zakonom br. 304/2004 o organizaciji pravosuđa.

Pravosudni sustav čine sljedeći sudovi:

 • Visoki kasacijski sud;
 • žalbeni sudovi;
 • sudovi posebne nadležnosti;
 • specijalizirani sudovi;
 • okružni sudovi i
 • vojni sudovi.

Hijerarhija sudova

Visoki kasacijski sud djeluje kao Vrhovni sud u Rumunjskoj. Taj sud osigurava da se zakoni jedinstveno tumače i primjenjuju na drugim sudovima.

 • U nadležnosti 15 žalbenih sudova su sudovi posebne nadležnosti i specijalizirani sudovi.
 • 42 suda posebne nadležnosti organizirana su na regionalnoj razini te u Bukureštu, a smješteni su, u pravilu, u glavnom gradu svake regije.
 • 4 specijalizirana suda djeluju kao posebni sudovi za predmete koji se odnose na maloljetnike i predmete iz područja obiteljskog prava (1) te za predmete iz područja trgovačkog prava (3).
 • Sudovi posebne nadležnosti imaju 176 okružnih sudova u svojoj nadležnosti.

Vrste sudova – kratak opis

Nekoliko sudova izvršava svoje pravosudne zadaće pod nadležnošću svakog od 42 suda posebne nadležnosti.

Svih 176 redovnih sudova organizirani su na regionalnoj razini te u četvrtima Bukurešta.

Na čelu je svakog suda predsjednik suda s upravljačkim ovlastima. Na čelu su specijaliziranih odjela sudova predsjednici odjela. Na svakom sudu glavni odbor odlučuje o općim pitanjima o upravljanju sudom.

Vojni sudovi organizirani su u 4 vojna suda, Teritorijalni vojni sud u Bukureštu te Žalbeni vojni sud u Bukureštu. Svaki vojni sud ima status vojne jedinice.

 • Visoko sudsko vijeće jest tijelo koje, u skladu s Ustavom, osigurava neovisnost pravosuđa. Nadalje, ono osigurava poštovanje zakona te kriterija stručnosti i profesionalne etike u obnašanju sudačke i državno-odvjetničke dužnosti.
  • Ministarstvo pravosuđa pridonosi odgovarajućem funkcioniranju pravosudnog sustava, kao javna služba osigurava da se pravda provodi u odgovarajućim uvjetima i brani pravni poredak te građanska prava i slobode.

Pravne baze podataka

Sljedeće pravne baze podataka dostupne su na internetu:

 • sudska praksa Visokog kasacijskog suda objavljuje se na web-mjestu Visokog kasacijskog suda;
 • sažeci sudskih odluka objavljuju se na portalu Suda. Vidi, na primjer, sažetke sudskih odluka Žalbenog suda u Bukureštu;
 • Rumunjska pravna baza podataka, koju vodi i održava Zakonodavno vijeće Rumunjske, sadržava sve instrumente rumunjskog prava (zakone, naloge Vlade, odluke Vlade, itd.).

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka besplatan je.

Relevantne poveznice

Organizacija pravosuđa - Rumunjska

Pronalaženje nadležnog suda

Posljednji put ažurirano: 10/02/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.