Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalni pravosudni sustavi

Škotska

Ovaj odjeljak sadržava pregled sudova u Škotskoj.

Sadržaj omogućio
Škotska

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

Ujedinjena Kraljevina ima tri područja sudske nadležnosti: Englesku i Wales, Škotsku i Sjevernu Irsku.

Upravljanje sudovima

U Škotskoj je za upravljanje sudovima odgovorna Škotska sudska služba (Scottish Court Service). Škotska sudska služba (SCS) nezavisan je pravni subjekt kojim predsjeda najviši sudac u Škotskoj zvan Lord President.

Vrste i hijerarhija sudova – kratak opis glavnih sudova

Različiti sudovi u Škotskoj organizirani su kako slijedi:

Postupak na kaznenim sudovima dijeli se na puni sudski postupak (za najteže predmete u kojima odlučuje porota) i skraćeni sudski postupak (za lakše predmete u kojima odlučuje sudac bez porote).

Na čelu Vrhovnog kaznenog suda (High Court of Justiciary) nalazi se predsjednik kaznenog suda (Lord Justice General), koji je ujedno i predsjednik Vrhovnog građanskog suda (Lord President). To je najviši kazneni sud u Škotskoj koji se bavi najozbiljnijim djelima kao što su ubojstvo ili silovanje. Također je to najviši kazneni žalbeni sud.

Većinom kaznenih predmeta, i punim i skraćenim sudskim postupcima, bavi se grofovijski sud (Sheriff Court), a lakšim predmetima sud mirovnih sudaca (Justice of the Peace Court). Potonji se sastoji od mirovnih sudaca (koji su suci laici i zasjedaju s pravno kvalificiranim savjetnikom ili su pravno kvalificirani profesionalni suci).

Građanski sudovi bave se sporovima iz različitih područja, uključujući naplatu dugova, obiteljskopravne i trgovačke sporove. Court of Session vrhovni je građanski sud u Škotskoj. Čine ga viši sud (outer house), koji je prvostupanjski sud, i niži sud (inner house), koji se uglavnom bavi žalbama. Glavni sudac naziva se predsjednik Vrhovnog građanskog suda (Lord President).

Na materijalna pitanja može se podnijeti žalba novom Vrhovnom sudu Ujedinjene Kraljevine.

Grofovijski sudovi mogu se baviti sličnim predmetima kao Vrhovni građanski sud, ali također mogu voditi pojednostavljene postupke za predmete čija vrijednost ne prelazi 5 000 GBP u kojima nije potrebna pomoć pravnih zastupnika.

Više informacija o sudovima u Škotskoj možete pronaći na web-mjestu Škotske sudske službe (Scottish Court Service).

Ostale poveznice

Škotska sudska služba, Škotska vlada

Posljednji put ažurirano: 18/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.