Nacionalni pravosudni sustavi

Slovačka

Ovaj dio sadržava pregled pravosudnog sustava u Slovačkoj.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

Izvršavanje sudbene vlasti

Sudbenu vlast u Slovačkoj izvršavaju redovni sudoviUstavni sud Slovačke Republike (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Sudbenu vlast u Slovačkoj izvršavaju neovisni i nepristrani sudovi. Sudbena vlast na svim razinama izvršava se odvojeno od drugih državnih tijela.

Za izvršavanje sudbene vlasti odgovoran je predsjednik suda.

Upravljanje sudovima

Sudovima u Slovačkoj, u mjeri u kojoj je to propisano zakonom, upravljaju slovačko Ministarstvo pravosuđa i predsjednik suda, koji je ujedno i statutarno tijelo suda. U mjeri u kojoj je to propisano zakonom, sudovima upravljaju i ravnatelj sudske uprave i Sudbeno vijeće Slovačke Republike.

Vrste sudova – kratak opis

Sustav redovnih sudova

 • okružni sudovi (okresné súdy) (54)
 • regionalni sudovi (krajské súdy) (8)
 • Vrhovni sud Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Posebni kazneni sud (Špecializovaný trestný súd)

Hijerarhija sudova

U skladu sa Zakonom br. 757/2004 o sudovima i izmjenama određenih drugih zakona, kako je izmijenjen:

 1. Okružni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima, osim ako je pravilima kojima se uređuju sudski postupci drukčije propisano.
 2. Okružni sudovi rješavaju i predmete u području izbora, ako je tako propisano posebnim zakonskim odredbama.
 3. Regionalni sudovi djeluju kao drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima koje u prvom stupnju razmatraju okružni sudovi.
 4. Pravilima kojima se uređuju sudski postupci utvrđuju se vrste građanskih i kaznenih predmeta u kojima regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi.
 5. Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u upravnim predmetima, osim ako je posebnim zakonskim odredbama drukčije propisano.
 6. Regionalni sudovi rješavaju i druge predmete, ako je tako propisano posebnim zakonskim odredbama (npr. Zakonom br. 166/2003 o zaštiti privatnosti od neovlaštene uporabe informacijskih tehnologija i izmjenama određenih drugih zakona te Zakonom o zaštiti od presretanja komunikacija).
 7. Vrhovni sud nadležan je za:
  • redovne žalbe protiv odluka regionalnih sudova i Posebnog kaznenog suda;
  • izvanredne žalbe protiv odluka okružnih sudova, regionalnih sudova, Posebnog kaznenog suda i Vrhovnog suda;
  • novu dodjelu predmeta sudu koji za njih nije nadležan, ako je to predviđeno pravilima kojima se uređuju sudski postupci;
  • druge predmete, ako je tako propisano zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Vrhovni sud preispituje odluke sudova u predmetima u kojima je donesena pravomoćna presuda.

Vrhovni sud nadzire ujednačeno tumačenje i dosljednu primjenu zakona i drugih akata opće primjene:

 • vlastitim odlučivanjem;
 • davanjem mišljenja radi ujednačavanja tumačenja zakona i drugih akata opće primjene;
 • objavljivanjem pravomoćnih sudskih odluka od ključne važnosti u Izvješćima o mišljenjima Vrhovnog suda i odlukama sudova Republike Slovačke.

Pravne baze podataka

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 12/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.