Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Ausztria

A portál e szakasza áttekintést nyújt az ausztriai bíróságokról.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Az igazságszolgáltatási rendszer felépítése – bírósági rendszer

A jogalkotó és a végrehajtó ágak mellett a jogállam harmadik hatalmi ága az igazságszolgáltatás. Az osztrák szövetségi alkotmány értelmében a rendes bíróságok a szövetségi kormányzati szinthez tartoznak. Az igazságszolgáltatás minden szinten elválik a végrehajtástól. Vannak független bíróságok (weisungsfreie richterliche Senate) által igazgatott igazságszolgáltatási területek is, amelyekre külön szabályok vonatkoznak.

Ausztria igazságszolgáltatási rendszere – az osztrák igazságügyi minisztériumon kívül – magában foglalja a rendes bíróságokat, az ügyészségeket, a büntetés-végrehajtási intézeteket (az előzetes letartóztatásban lévő, tárgyalásra váró fogvatartottakkal foglalkozó börtönök és a büntetés-végrehajtási intézetek), valamint a pártfogó felügyelői szolgálatokat, amelyek többnyire magánkézben vannak:

  1. A rendes bíróságok (ordentliche Gerichte) olyan állami intézmények, amelyek a polgári jogi igényekről és a büntetőeljárásról formális eljárás keretében döntenek. A törvény alapján létrehozott bíróságokon szolgáló bírák függetlenek, pártatlanok és elmozdíthatatlanok, és csak a jogszabályoknak vannak alárendelve.
  2. Az ügyészségek (Staatsanwaltschaften) a bíróságoktól elkülönülő különleges szervek. Elsődleges feladatuk a közérdek védelme a büntető igazságszolgáltatásban. Az ügyészségek a büntetőeljárás során irányítják az előzetes nyomozást, vádat emelnek és lefolytatják a vádeljárást. Ezek a rendes bírósági rendszer részét képezik.
  3. A börtönök felelősek a szabadságvesztés-büntetések és a szabadságelvonással járó intézkedésre vonatkozó egyéb határozatok végrehajtásáért.
  4. A pártfogó felügyelői szolgálatok az igazságszolgáltatási rendszer részét is képezik. Gondoskodnak a feltételes büntetéssel sújtott személyekről és a feltételesen szabadlábra helyezett foglyokról. Ezeket a feladatokat nagyrészt magánegyesületekre ruházták át, amelyek azonban a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartoznak.

Az igazságszolgáltatás igazgatásának csúcsán a szövetségi igazságügyi miniszter áll; a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium a szövetségi állam egyik legfőbb közigazgatási szerve. A szövetségi miniszter a szövetségi kormány tagja, feladata az összes kapcsolódó szerv és szervezeti egység politikai irányítása, összehangolása és átfogó felügyelete.

A rendes bíróságok mellett Ausztriában a következő bíróságok működnek: Alkotmánybíróság (Verfassungsgerichtshof), a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Verwaltungsgerichtshof) és 2014. január 1-je óta közigazgatási bíróságok (Verwaltungsgerichte). Szövetségi szintű bíróságok: a Szövetségi Közigazgatási Bíróság (Bundesverwaltungsgericht) és a Szövetségi Pénzügyi Bíróság (Bundesfinanzgericht), amelyek székhelye Bécsben van, bár más városokban is üléseznek. Minden tartományban működik regionális közigazgatási bíróság (Landesverwaltungsgericht). A közigazgatási bíróságok nem tartoznak az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe.

A rendes bíróságok több szintre oszthatók:

  • Kerületi bíróságok (Bezirksgerichte)
  • Regionális bíróságok (Landesgerichte), más néven elsőfokú bíróságok (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Regionális felsőbíróságok (Oberlandsgerichte), más néven „másodfokú bíróságok” (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Legfelsőbb Bíróság (Oberster Gerichtshof)

Jogi adatbázisok

Az osztrák igazságügyi portál általános tájékoztatást nyújt az osztrák igazságszolgáltatási rendszerről.

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az osztrák igazságügyi portálhoz való hozzáférés ingyenes.

Utolsó frissítés: 26/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.