Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata finn nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Finnország

Ez a rész a finnországi bírósági rendszerről nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Az igazságszolgáltatás szervezete – bírósági rendszerek

Tág értelemben véve a finn bírósági rendszer a következőkből áll:

  • független bíróságok; általános, közigazgatási és szakosított bíróságok;
  • bűnüldöző hatóságok;
  • a végrehajtással foglalkozó hatóságok (amelynek feladata az ítéletek végrehajtása);
  • a szabadságvesztéssel foglalkozó hatóságok (amelybe beletartozik a szabadságvesztést kiszabó ítéletek végrehajtása is);
  • állami jogi segítségnyújtás, ügyvédek és engedéllyel rendelkező jogi tanácsadók.

Az igazságszolgáltatás utalhat kizárólag a bíróságokra.

A finn Alkotmány 98. cikke sorolja fel a különböző bíróságokat. A rendes bíróságok a következők: a Legfelsőbb Bíróság, a fellebbviteli bíróságok és a körzeti bíróságok. Az általános közigazgatási bíróságok a következők: a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság és a helyi közigazgatási bíróságok.

A legfelsőbb igazságszolgáltatási hatáskört polgári és büntetőügyekben a Legfelsőbb Bíróság, közigazgatási ügyekben pedig a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság gyakorolja. A két legfelsőbb bíróság működési körében emellett felügyeletet gyakorol a jogszabályok alkalmazása fölött.  Finnországban szakosodott bíróságok is vannak, ezekről külön törvények rendelkeznek.

A bírák független és autonóm helyzetét az Alkotmány egyik rendelkezése biztosítja, amely szerint bíró csak bírósági határozattal mozdítható el hivatalából. A bírák beleegyezésük nélkül csak akkor helyezhetők át másik álláshelyre, ha az áthelyezés a bírósági rendszer átszervezésének részét képezi.

Az Alkotmány 21. cikke szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét – késedelem nélkül és megfelelő módon – törvényes hatáskörrel rendelkező bíróság vagy valamely más hatóság tárgyalja. A 21. cikk (2) bekezdése értelmében a nyilvánosságra hozatal, a meghallgatáshoz és az indokolással ellátott határozathoz való jog, valamint az adott határozat megfellebbezéséhez való jog a tisztességes bírósági eljárás és a megfelelő ügyintézés egyéb garanciáihoz hasonlóan a törvény erejénél fogva biztosított. Ez a cikk a bírói tevékenység tekintetében egyes minőségi követelményeket is meghatároz.

A bíróságok igazgatása

A bírósági igazgatással és a bíróságokat érintő fejlesztésekkel kapcsolatos kötelezettségek és feladatok jelentős része elsősorban az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik.

Kiegészítő információk

A finn bíróságok honlapja tartalmaz információt a finn bírósági rendszerről. Ez egy egyablakos portál azok számára, akik a bíróságokra, ügyészekre, végrehajtókra, jogsegélyirodákra vonatkozóan keresnek tájékoztatást.

A honlapon például a fellebbviteli és közigazgatási bíróságok legfrissebb ítélkezési gyakorlata is megtalálható.

Az ingyenes Finlex adatbázisban a bíróságok ítélkezési gyakorlata, a finnországi törvények eletronikus változata, továbbá a finn törvények és határozatok fordítása is megtalálható.

Utolsó frissítés: 19/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.