Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Írország

Ez a rész Írország bírósági rendszeréről ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Írország

Az igazságszolgáltatás szervezete – Írország

Az 1998. évi bírósági szolgálati törvénnyel (Courts Service Act, 1998) létrehozott és 1999 novembere óta önálló jogi személyként működő Bírósági Szolgálat törvényes feladatai a következők:

  1. a bíróságok irányítása,
  2. segítségnyújtás a bírák számára,
  3. a nyilvánosság tájékoztatása a bírósági rendszerről,
  4. a bíróságok számára épületek biztosítása, ezek üzemeltetése és karbantartása,
  5. a bíróságokhoz forduló személyek számára különféle szolgáltatások nyújtása.

Írország alkotmánya értelmében az igazságszolgáltatást törvény által létrehozott bíróságokon dolgozó bírák végzik, akiket a kormány javaslatára az elnök nevez ki; az Alkotmány értelmében igazságszolgáltatási feladatainak ellátása során valamennyi bíró teljes mértékben független. A bíró csak akkor mozdítható el hivatalából, ha a magatartási szabályokat bizonyított módon megszegte, vagy ha feladatának ellátására nem képes; az elmozdításhoz az Oireachtas (parlament) mindkét háza által elfogadott határozatra van szükség.

Bírósági hierarchia

A bírósági rendszer általános felépítését az Alkotmány határozza meg. A rendszer egy végső fellebbviteli bíróságból, a Legfelsőbb Bíróságból (Supreme Court) és elsőfokú bíróságokból áll. Utóbbiak közé tartozik a valamennyi büntető és polgári ügyben teljes hatáskörrel eljáró Felsőbíróság (High Court), valamint a korlátozott hatáskörrel eljáró, regionális alapon szervezett körzeti bíróság (Circuit Court) és kerületi bíróság (District Court).

A büntetőeljárások tekintetében a 38. cikk kimondja: „Valamennyi büntetőeljárást törvényben meghatározott módon kell lefolytatni.” A kisebb súlyú bűncselekmények ügyében az egyszerűsített eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező bíróságok járnak el, míg súlyosabb bűncselekményekkel vádolt személy ellen a büntetőeljárás kizárólag esküdtszék előtt folytatható le Az igazságszolgáltatás hatékony működtetésének biztosítása érdekében az Alkotmány szakosított bíróságok létrehozásáról is rendelkezik olyan esetekben, amikor a rendes bíróságok e feladatnak nem tudnának eleget tenni.

Valamennyi bírósági tárgyalás nyilvános, kivéve azokat, amelyek zárt ülésen (in camera), vagyis a nyilvánosság kizárásával zajlanak.

A polgári ügyeket tárgyaló bíróságok rendszere a következőképpen épül fel:

Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court)

Felsőbíróság (High Court)

(Székhelye: Dublin)
fellebbviteli bíróság

(Székhelye: Dublin)
Teljes hatáskörrel jár el első fokon, valamint elbírálja a körzeti bíróságok és bizonyos egyéb bíróságok határozatai elleni fellebbezéseket.

Körzeti bíróság (Circuit Court)

Kerületi bíróság (District Court)

(A 26 megyeszékhely mindegyikén egy-egy)
Első fokon jár el a legfeljebb 38 092,14 EUR perértékű ügyekben, valamint elbírálja a kerületi bíróságok és bizonyos egyéb bíróságok határozatai elleni fellebbezéseket.

(24 kerületben)
Első fokon jár el a legfeljebb 6 348,69 EUR perértékű ügyekben
(ide tartozik a kis értékű követelések eljárása is bizonyos, legfeljebb 1 269,74 EUR összegű fogyasztói követelések esetén).

Utolsó frissítés: 18/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.