Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: lett.
Swipe to change

A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Lettország

Ez a rész Lettország bírósági rendszeréről ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Az igazságszolgáltatás szervezete – bírósági rendszerek

A törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ág mellett Lettországban független, három szintű bírósági rendszer működik. Az alkotmány értelmében a bírói hatalmat a kerületi és a városi bíróságok, a regionális bíróságok, a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság, illetve – hadiállapot vagy szükségállapot esetén – a katonai bíróságok gyakorolják.

A bíróságok igazgatása

A bírói hatalomról szóló törvény értelmében a bíróságok igazgatására hivatott fő állami szerv az Igazságügyi Minisztérium.

Az Igazságügyi Minisztérium:

  1. belső rendelkezéseket adhat ki a kerületi és városi bíróságok, a regionális bíróságok és a földhivatalok adminisztratív munkájának megszervezésére vonatkozóan;
  2. felhívhatja a kerületi és a városi bíróságokat, a regionális bíróságokat és a földhivatalokat azon információk közlésére, amelyekre törvényben és rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához szüksége van;
  3. felelős a kerületi és városi bíróságok, a regionális bíróságok és a földhivatalok intézményi irányításáért;
  4. vizsgálatokat folytat le a kerületi és városi bíróságokon, a regionális bíróságokon és a földhivatalokban.

A Bírósági Hivatal (Tiesu administrācija) megszervezi és biztosítja a kerületi és városi bíróságok, a regionális bíróságok és a földhivatalok adminisztratív munkáját. Az igazságügyi miniszter felügyelete alatt működik, a miniszter pedig az Igazságügyi Minisztérium útján jár el.

A Legfelsőbb Bíróság (Augstākā tiesa) igazgatási szempontból nem kapcsolódik kerületi, városi, vagy regionális bíróságokhoz. A Legfelsőbb Bíróság munkáját a Legfelsőbb Bíróság elnöke szervezi. A Legfelsőbb Bíróságnál az adminisztratív feladatokat önálló részleg, a Legfelsőbb Bíróság Igazgatási Hivatala (Augstākās tiesas Administrācija) látja el.

Az Igazságszolgáltatási Tanács (Tieslietu padome) a bírósági rendszerre vonatkozó szakpolitika és stratégia kialakítása, valamint a bírósági rendszer munkájának jobb megszervezése érdekében tevékenykedő testületi szerv.

A bíróságok típusai: rövid leírás és hierarchia

Rendes bíróságok: elsőfokú bíróságok és fellebbviteli bíróságok

A kerületi és városi bíróságok (rajonu (pilsētu) tiesas) a polgári, közigazgatási és büntetőügyekben eljáró elsőfokú bíróságok. A kerületi vagy városi bíróságnak az adott kerületen vagy városon belül több helyen lehet szervezeti egysége. A kerületi vagy városi bíróságoknak lehet földhivatala. A földhivatal vezeti az ingatlan-nyilvántartást (amelyben az ingatlanokat és a hozzájuk kapcsolódó jogokat tartják nyilván), és elbírálja a nem vitatott követelések végrehajtása, a fizetési meghagyás és az árverési nyilatkozatok jóváhagyása iránti kérelmeket.

A regionális bíróságok (apgabaltiesas) három regionális bírósági bíróból álló tanácsban járnak el fellebbviteli fórumként, polgári, közigazgatási és büntetőügyekben. A regionális bíróságnak az illetékességi területén belül több helyen lehet szervezeti egysége.

A bírói hatalomról szóló törvény értelmében katonai bíróságok hadiállapot vagy szükségállapot esetén működhetnek. A katonai bíróságokról szóló törvény értelmében a katonai bíróságok felállítását az igazságügyi miniszter rendeli el. Ilyen esetben egy vagy több elsőfokú katonai bíróság és egy katonai fellebbviteli bíróság kezdi meg működését.

Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróságot (Augstākā tiesa) a Szenátus – és annak három kollégiuma (departamenti) (Polgári Kollégium, Büntető Kollégium és Közigazgatási Kollégium) –, valamint két tanács (palātas) (Polgári Tanács és Büntetőtanács) alkotja. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Legfelsőbb Bíróság jogkérdésben jár el fellebbviteli fórumként (kasācijas instance). A Legfelsőbb Bíróságnak 2014. december 31-ig két tanácsa volt (Polgári Tanács és Büntetőtanács), 2015. január 1-től 2016. december 31-ig azonban csak a polgári tanács működik.

A teljes ülés (plēnums) a Legfelsőbb Bíróság bíráinak általános ülése. Megvitatja a jogszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatos, sürgős kérdéseket, emellett megválasztja a Fegyelmi Bíróság (Disciplinārtiesa) tagjait is. A Fegyelmi Bíróságot a Legfelsőbb Bíróság kollégiumainak hat bírája alkotja. A Fegyelmi Bíróságot a Bírói Fegyelmi Bizottság (Tiesnešu disciplinārkolēģija) által hozott határozatok jogszerűségének felülvizsgálata céljából hívják össze. Az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében a jogszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatos sürgős kérdéseket nemcsak a Legfelsőbb Bíróság teljes ülése vitathatja meg, hanem az érintett tanács vagy kollégium teljes ülése is.

Az Alkotmánybíróság (Satversmes tiesa) független igazságszolgáltatási szerv, amely az Alkotmányban és az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott jogkörén belül elbírálja a törvények és egyéb jogszabályok alkotmányosságával kapcsolatos ügyeket. Emellett az Alkotmánybíróságról szóló törvény által a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben is eljár.

Jogi adatbázisok

Lettországban a következő jogi adatbázisok érhetők el:

  1. Az Igazságügyi Minisztérium weboldala, amely a bírósági rendszerre és annak tagjaira (közjegyzők, bírósági végrehajtók) vonatkozó információkat, valamint a bírósági rendszerhez kapcsolódó más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz.
  2. Lettország nemzeti portálja: Latvija.lv

A Latvija.lv weboldalról elérhetők a központi kormányzati és a helyi önkormányzati szervek internetes anyagai. Az információk témakörök szerint vannak rendezve.

A portál „e-szolgáltatások” (E-pakalpojumi) című szakasza olyan elektronikus szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést, amelyeket általában erre a célra rendszeresített, központi infrastruktúra segítségével nyújtanak. Ez a szakasz egy virtuális munkafelületet is tartalmaz, ahol a felhasználók központi kormányzati és helyi önkormányzati e-szolgáltatásokat igényelhetnek és vehetnek igénybe, figyelemmel kísérhetik e szolgáltatások teljesítését, és tájékoztatást kaphatnak az eredményekről.

A szolgáltatáskereső szakasz („Szolgáltatáskatalógus”, Pakalpojumu katalogs) a központi kormányzati és a helyi önkormányzati szolgáltatások központosított hozzáférési pontja. A „Szolgáltatáskatalógus” segítségével alapvető információk szerezhetők a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok szolgáltatásairól, a szolgáltatások igénylésének és igénybevételének feltételeiről, valamint a szolgáltatások költségeiről és leírásáról. Az online szolgáltatások leírása a vonatkozó forrásra mutató linket is tartalmaz (információ, weboldal, közvetlen link vagy e-szolgáltatás). A felhasználó a – különböző élethelyzetek szerint rendszerezett – katalóguson keresztül, vagy a portál keresőfunkcióinak használatával férhet hozzá az információkhoz. A központosított katalógus tartalmát a szolgáltatásokat nyújtó kormányzati szervek tartják karban.

A Latvija.lv címen elérhető lett nemzeti portál célja, hogy a lettországi és a külföldi lakosok számára hozzáférést biztosítson a lett kormányzati szervek internetes anyagaihoz, valamint az intézmények széles köre által nyújtott e-szolgáltatások központi hozzáférési pontjaként szolgáljon.

A portálhoz való hozzáférés ingyenes.

Linkek

Nemzeti bírósági portál, Legfelsőbb Bíróság, Alkotmánybíróság, Bírósági Hivatal, Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 27/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.