A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Málta

Ez a szakasz a máltai bírósági rendszerről nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Málta

Az igazságszolgáltatás szervezete – bírósági rendszerek

A máltai bírósági rendszer alapvetően kétszintű rendszer, amely bíró vagy törvényszéki bíró elnöklete alatt működő elsőfokú bíróságokból, valamint fellebbviteli bíróságokból áll. A felsőbírósági hatáskörben eljáró fellebbviteli bíróság három bírából áll, és az egyesbíró által elnökölt elsőfokú bíróság határozatai elleni fellebbezéseket bírálja el. Az alsóbb szintű bírósági hatáskörben eljáró fellebbviteli bíróság egyesbíró elnökletével jár el, és a törvényszéki bíró által elnökölt elsőfokú bíróság határozatai elleni fellebbezéseket bírálja el. Léteznek olyan, különböző mértékű hatáskörökkel rendelkező törvényszékek is, amelyek konkrét jogterületekre szakosodtak. Az e törvényszékek határozatai elleni fellebbezések szinte mindegyikét az alsóbb szintű bírósági hatáskörben eljáró fellebbviteli bíróság tárgyalja, a többi fellebbezést pedig a felsőbírósági hatáskörben eljáró fellebbviteli bíróság.

A bíróságok igazgatásáért a miniszterelnök által kinevezett, a bíróságokért felelős főigazgató felel. Őt a polgári bíróságok és törvényszékek hivatalvezetője, a büntetőbíróságok és törvényszékek hivatalvezetője, a gozói bíróságok és törvényszékek hivatalvezetője, valamint a támogatási szolgáltatásokért felelős igazgató segíti.

A bíróságokért felelős főigazgató viseli a felelősséget a bírósági részleg irányításáért és igazgatásáért (ideértve a nyilvántartásokat, az irattárakat és más szolgáltatásokat), valamint ő a bírósági részleg vezetője. A bírósági részlegen feladatokat ellátó valamennyi vezető bírósági tisztségviselő a bíróságokért felelős főigazgató utasításai alapján végzi munkáját, és neki tartozik elszámolással.

A bíróságok típusai – rövid leírás

Az alábbi táblázat az egyes bíróságok rövid bemutatását tartalmazza.

A bírósági hierarchia

fellebbviteli bíróság

másodfok

fellebbviteli fórum

A fellebbviteli bíróság a polgári bíróságok felsőbírósági és alsóbb szintű bírósági hatáskörében hozott határozatai elleni fellebbezéseket tárgyalja.

(i) ez a bíróság tárgyalja a polgári bíróság első kollégiuma és a polgári bíróság családjogi csoportjának határozatai elleni fellebbezéseket.

(ii) szintén ez a bíróság tárgyalja a törvényszék polgári jogi hatáskörében hozott, valamint a kisösszegű perek törvényszéke és a közigazgatási törvényszékek határozatai elleni fellebbezéseket.

(i) három bírából áll.

(ii) egyesbíróként jár el.

fellebbviteli büntetőbíróság

másodfok

fellebbviteli fórum

Ez a bíróság felsőbírósági hatáskörében eljárva a büntetőbíróság által elítélt személyek fellebbezéseit bírálja el.

Ez a bíróság alsóbb szintű bírósági hatáskörében eljárva a büntetőbíróságként eljáró törvényszék által elbírált ügyekben előterjesztett fellebbezéseket tárgyalja.

három bírából áll

egyesbíróként jár el

büntetőbíróság

első fok

Ez a bíróság büntetőbíróságként jár el, és a törvényszék hatáskörét meghaladó büntetőügyeket tárgyalja.

egyesbíró elnökletével jár el, akit kilencfős esküdtszék segíthet

polgári bíróság:

a polgári bíróság első kollégiuma

a polgári bíróság önkéntes illetékességi csoportja

a polgári bíróság családjogi csoportja

első fok

A polgári bíróság első kollégiuma jár el azon polgári és/vagy kereskedelmi jogi ügyekben, amelyek meghaladják a törvényszék hatáskörét. Alkotmányjogi hatáskörében eljár továbbá az alkotmány, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény által védett emberi jogok és alapvető szabadságok megsértésével kapcsolatos ügyekben.

A polgári bíróság önkéntes illetékességi csoportja önkéntes illetékességi kikötés alapján eljáró bíróság, amely szellemi fogyatékkal élő személyek cselekvőképességének korlátozása vagy cselekvőképtelenné nyilvánítása ügyében jár el, gondnokot rendel ki e személyek részére, dönt az örökség megnyitásáról, és megerősíti a végrendeleti végrehajtót. Feladata továbbá a titkos végrendeletek őrzése.

Ez a bíróság jár el az összes családjogi ügyben, így a házasság érvénytelenítése, a különválás, a házasság felbontása, a tartás és a gyermekek feletti felügyeleti jog kérdésében.

egyesbíró elnökletével jár el

egyesbíró elnökletével jár el

egyesbíró elnökletével jár el

törvényszék

első fok

Polgári ügyekben a törvényszék csak alsóbb szintű elsőfokú hatáskörrel rendelkezik, ami általában a legfeljebb 15 000 EUR összegű követelésekre korlátozódik.

Büntetőügyekben a bíróság hatásköre kettős: a saját hatáskörébe tartozó ügyekben büntetőbíróságként, a büntetőbíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmények tekintetében pedig vizsgálóbíróságként jár el.

(i) Büntetőbíróság – ez a bíróság a legfeljebb hathavi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények ügyében jár el.

(ii) Vizsgálóbíróság – ez a bíróság folytatja le az előzetes vizsgálatot a büntetendő cselekmények ügyében, és az ügy iratait továbbítja a főügyésznek. Ha a vádlott nem emel kifogást, a főügyész a legfeljebb tízévi szabadságvesztéssel büntetendő ügyekben tárgyalás és elbírálás céljából visszautalhatja az ügyet a büntetőbíróságként eljáró törvényszékhez.

egy törvényszéki bíró elnökletével jár el

gozói törvényszék

első fok

Polgári ügyekben a gozói törvényszék kettős hatáskörrel rendelkezik:

alsóbb szintű hatásköre azonos a Málta szigetén működő megfelelő bíróság hatáskörével; felsőbírósági hatásköre pedig – az alkotmányjogi hatáskörön kívül – azonos a máltai polgári bíróság első kollégiumának, valamint a polgári bíróság önkéntes illetékességi csoportjának hatáskörével.

Büntetőügyekben a gozói törvényszék hatásköre azonos a máltai – büntetőbíróságként és vizsgálóbíróságként eljáró – törvényszék hatáskörével.

egy törvényszéki bíró elnökletével jár el

fiatalkorúak bírósága

első fok

A fiatalkorúak bírósága tárgyalja a 16 év alatti kiskorúak elleni vádakat, és jár el a velük kapcsolatos egyéb eljárásokban, továbbá gondozást elrendelő végzéseket is hozhat.

egy törvényszéki bíró elnökletével és két tag részvételével jár el

kisösszegű perek törvényszéke

első fok

Ez a törvényszék egyszerűsített eljárásban, méltányossági és jogi elvek alapján dönt a 5 000 EUR összegnél alacsonyabb pénzkövetelések ügyében.

egy döntőbíró elnökletével jár el

Jogi adatbázisok

Több online szolgáltatás is elérhető az Igazságügyi, Kulturális és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos kormányzati honlapján keresztül. A máltai és angol nyelven elérhető honlap a minisztériumról, a bíróságokról, a bírósági rendszerről és a bírákról, a Főügyészi Hivatalról, a bírósági szolgáltatásokról és a jogi szolgáltatásokról tartalmaz információkat.

Az alábbi linkek az igénybe vehető, különböző bírósági és jogi szolgáltatásokra mutatnak:

Igazságügyi, Kulturális és Helyi Önkormányzati Minisztérium
Bírósági szolgáltatások
Bírósági szolgáltatások - ítéletek online
Bírósági szolgáltatások - bírósági eljárások
Bírósági szolgáltatások - teremhasználat
Bírósági szolgáltatások - statisztikák
Bírósági szolgáltatások - bírósági árverés
Bírósági szolgáltatások - polgári jogi nyomtatványok (máltai nyelven)
Bírósági szakértők
Jogi szolgáltatások (máltai jogszabályok)
Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.