Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Hollandia

Ez a szakasz a hollandiai bírósági rendszert tekinti át.

Tartalomszolgáltató:
Hollandia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Az igazságszolgáltatás szervezete – bírósági rendszerek

A bíróságok igazgatása

Az Igazságszolgáltatási Tanács a bírósági rendszer része, magának a tanácsnak az igazságszolgáltatás azonban nem feladata. A Tanács számos feladatot vett át az igazságügyi minisztertől. Ezek operatív jellegű feladatok, így többek között a költségvetés-elosztás, a pénzügyi gazdálkodás felügyelete, a személyzeti politika, az információs és kommunikációs technológiák és az elhelyezés. A Tanács segíti a bíróságokat az e területeken felmerülő feladataik végrehajtásában. Emellett feladata a bírósági rendszer minőségének előmozdítása és az olyan új jogszabályokkal kapcsolatos tanácsadás, amelyek az igazságszolgáltatásra is kihatással vannak. A Tanács nyilvános és politikai vitákban a bírói kar szóvivőjeként is eljár.

A Tanács feladatai (a szó legtágabb értelmében vett) operatív kérdésekhez, költségvetési kérdésekhez, valamint az igazságszolgáltatás minőségi szempontjaihoz kapcsolódnak.

A Tanács kulcsszerepet tölt be a bírósági rendszer költségvetésének előkészítésében, végrehajtásában és az azzal való elszámolásban. A költségvetési rendszer alapja a Tanács által fenntartott munkateher-mérési rendszer. A Tanács ösztönzi és felügyeli a bíróságok napi működését érintő operatív eljárások kidolgozását. A szóban forgó konkrét feladatok közé a személyzeti politika, az elhelyezés, az információs és kommunikációs technológiák és a külkapcsolatok tartoznak. A Tanács számos jogszabályban foglalt hatásköre lehetővé teszi számára e feladatok végrehajtását. A Tanács például a működési politika tekintetében hatáskörrel rendelkezik kötelező erejű általános utasítások kiadására, igaz, e hatáskörét a lehető legritkábban gyakorolja.

A Tanács felelősségi körébe tartozik az igazságügyi és a bírósági tisztviselők felvétele, kiválasztása és képzése. E területeken feladatait a bírósági tanácsokkal rendszeresen konzultálva látja el. A Tanácsnak jelentős befolyása van a bírósági tanács tagjainak kinevezésében is.

A bírósági rendszer minősége tekintetében a Tanács feladatai közé tartozik az egységes jogalkalmazás előmozdítása és az igazságszolgáltatás minőségének javítása. A bírósági határozatok tartalmában mutatkozó átfedésekre figyelemmel e területen a Tanács nem rendelkezik kötelező hatáskörrel.

A Tanácsnak általános tanácsadó feladata is van. Tanácsot ad a kormánynak azokkal az új jogszabályokkal kapcsolatban, amelyek kihatással vannak a bírósági rendszerre. Ez a bírósági tanácsok tagjaival folytatott folyamatos konzultáció alapján zajlik.

Bár a Tanács formális hatáskörökkel is rendelkezik, a Tanács és a bíróságok közötti kapcsolat nem tekintendő hierarchikusnak. A Tanács elsődleges céljának azt tekinti, hogy a bíróságokat feladataik végrehajtásában támogassa. A különböző feladatok megfelelő teljesítésének érdekében a Tanács rendszeresen konzultál a bírósági elnökökkel, operatív igazgatókkal, részlegvezetőkkel és a képviselők bizottságával (a bíróságok képviselőiből álló tanácsadó testület).

A bíróságok típusai – rövid ismertető

Kerületi bíróságok

Hollandia 11 kerületre oszlik, melyek mindegyike saját bírósággal rendelkezik. Mindegyik bírósághoz több alkerületi bíróság tartozik. A kerületi bíróság legfeljebb öt részlegből áll. Ezek között mindig szerepel a közigazgatási, a polgári, a büntetőügyi és az alkerületi részleg. A családjogi és ifjúsági ügyeket gyakran, valamint néha az idegenrendészeti ügyeket is külön részlegbe sorolják. A bíróság elnöksége szabadon dönt ezekben a kérdésekben.

Részlegek

Alkerület

Az állampolgárok viszonylag egyszerűen tudják ügyeiket az alkerületi részleg elé vinni. Ez azt jelenti, hogy jogukban áll saját ügyükben érvelni, és nem szükséges ügyvéddel képviseltetni magukat a bíróságon. A polgári jog tekintetében minden bérleti, részletvételi és foglalkoztatási ügyet, és minden, legfeljebb 25 000 eurót érintő jogvitát az alkerületi bíró tárgyal.

A büntetőjog területén az alkerületi bíró csak kisebb bűncselekményekkel foglalkozik. Ezek gyakran olyan ügyek, amelyekben a rendőrség vagy az ügyész egyezséget javasolt. Ha e javaslatot a vádlott elutasítja, akkor az ügy az alkerületi bíró elé kerül. Az alkerületi bíró általában közvetlenül az ülést követően szóbeli ítéletet hirdet.

Büntetőjog

A büntetőügyi részleghez tartozó bírák elé azok a büntetőügyek kerülnek, amelyekkel nem alkerületi bíró foglalkozik. Ezeket az ügyeket egyesbíró vagy három bíróból álló teljes tanács tárgyalja. A teljes összetételű tanács a bonyolultabb ügyek mellett minden olyan ügyet tárgyal, amelyben az ügyész egy évnél hosszabb börtönbüntetést kér.

Polgári jog / családjog

A polgári részleg olyan ügyekkel is foglalkozik, amelyek nem tartoznak az alkerületi bíró hatáskörébe. Ezek többségében egyesbíró hoz határozatot, de a bonyolultabb ügyekkel itt is három bíróból álló teljes tanácsok foglalkoznak. Számos kerületi bíróságnak külön részlege van családi és ifjúsági ügyekre, ha az ilyen ügyek száma jelentős.

Közigazgatási jog

Kevés kivételtől eltekintve a közigazgatási jogvitákat a kerületi bíróság tárgyalja; sok esetben a közigazgatási jogi részleg előtti tárgyalást a közigazgatási hatóságok előtti kifogásolási eljárás előzi meg. Ezeket az ügyeket általában egyesbíró tárgyalja, de a kerületi bíróság itt is dönthet úgy, hogy a bonyolult vagy alapvető kérdéseket érintő ügyekhez három bírát jelöl ki. Ha a kérdéses kerületi bíróságnak nincs külön részlege az idegenrendészeti ügyek kezelésére, az ilyen ügyekkel a közigazgatási jogi részleg vagy annak valamely osztálya foglalkozik. A köztisztviselőket és a szociális biztonsági kérdéseket érintő ügyekben a fellebbezés egy szakosított fellebbviteli bíróság – a központi fellebbviteli bíróság – hatáskörébe, míg a legtöbb egyéb esetben az Államtanács államigazgatási jogi részlegének hatáskörébe tartozik.

Courts of Appeal

A 11 kerület négy fellebbviteli bírósági illetékességi területre oszlik, melyek a következők: Hága, Amszterdam, Arnhem-Leeuwarden, valamint 's-Hertogenbosch. A büntetőjog és a polgári jog vonatkozásában a fellebbviteli bíróságok bírái csak olyan ügyekkel foglalkoznak, amelyekben a kerületi bíróság által hozott ítélet ellen fellebbezést nyújtottak be. A fellebbviteli bíróság újra megvizsgálja az ügy tényállását és levonja saját következtetéseit. A legtöbb esetben a fellebbviteli bíróság határozata Hollandia legfelsőbb bíróságához benyújtott semmisségi kérelem útján megtámadható. A büntetőügyek és a polgári ügyek mellett a fellebbviteli bíróság – közigazgatási bírósági minőségében – az adómegállapítások elleni valamennyi fellebbezéssel is foglalkozik.

Szakosított bíróságok

A Központi Fellebbviteli Bíróság olyan fellebbviteli fórum, amely elsősorban a szociális biztonsággal és a közszolgálattal kapcsolatos jogi területeken jár el. E területeken a Központi Fellebbviteli Bíróság a legfelsőbb bírói fórum. A bíróság székhelye Utrechtben van.

A Kereskedelmi és Ipari Fellebbviteli Bíróság olyan szakosított közigazgatási bíróság, amely a társadalmi-gazdasági tárgyú közigazgatási jog területén felmerülő jogvitákban dönt. Emellett ez a fellebbviteli bíróság egyes törvényekhez – például a versenyjogi vagy a távközlési törvényhez – kapcsolódó fellebbezésekben is dönt. A bíróság székhelye Hágában van.

A legfelsőbb bíróság

Hollandia Legfelsőbb Bírósága – amelynek székhelye Hágában van – azt vizsgálja, hogy az alacsonyabb szintű bíróság határozata meghozatala során megfelelően alkalmazta-e a jogot. Ebben a szakaszban az alacsonyabb szintű bíróság által megállapított tényállást már nem vizsgálják. A semmisségi kérelem ezért jelentős szerepet tölt be a jog egységességének előmozdításában.

Jogi adatbázisok

Információk a hollandiai bírósági rendszernek szentelt weboldalon találhatók.

Az ítélkezési gyakorlatot egy jogi adatbázis tartalmazza.

Az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes?

Igen, a hozzáférés ingyenes.

Kapcsolódó linkek

A holland bírósági rendszer

Utolsó frissítés: 07/03/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.