A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Románia

A portál e szakasza áttekintést nyújt Románia bíróságairól.

Tartalomszolgáltató:
Románia

Az igazságszolgáltatás szervezete – bírósági rendszer

A romániai bírósági rendszer alapelveit, felépítését és szervezetét a román alkotmány és a bíróságok szervezetéről szóló 304/2004. sz. törvény határozza meg.

A bírósági rendszer az alábbi bíróságokból épül fel:

 • Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék;
 • fellebbviteli bíróságok;
 • törvényszékek;
 • szakosított törvényszékek;
 • körzeti bíróságok, valamint
 • katonai bíróságok.

A bíróságok hierarchiája

A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék Románia legfelsőbb bíróságaként működik. Gondoskodik a jogszabályok egyéb bíróságok általi egységes értelmezéséről és alkalmazásáról.

 • A 15 fellebbviteli bíróság illetékességi területén törvényszékek és szakosított törvényszékek működnek.
 • A 42 törvényszék a megyék szintjén, valamint Bukarestben került felállításra, székhelyük főszabály szerint a megyeszékhelyeken található.
 • A 4 szakosított törvényszék a gyermekeket érintő és családjogi ügyek, illetve a kereskedelmi ügyek elbírálására létrehozott különleges bíróságként működik (1, illetve 3).
 • A törvényszékek illetékességi területén 176 körzeti bíróság működik.

A bíróságok típusai – rövid leírás

A 42 törvényszék mindegyikének illetékességi területén több bíróság végez igazságszolgáltatási tevékenységet.

A 176 működő bíróság mindegyike megyei szinten, illetve Bukarest kerületeiben került felállításra.

Az egyes bíróságokat az irányítási jogkörrel felruházott elnök vezeti. A bíróságok szakosított kollégiumait a kollégium elnöke vezeti. A bíróság irányításával kapcsolatos általános kérdésekről minden bíróságon egy-egy vezető bizottság határoz.

A katonai bíróságok a következők: 4 katonai törvényszék, bukaresti területi katonai törvényszék és bukaresti katonai fellebbviteli bíróság. Minden katonai törvényszék a katonai egységek jogállásával rendelkezik.

 • A Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa a bírák függetlenségét garantáló alkotmányos szerv. Gondoskodik továbbá a jogszabályok, valamint az alkalmassági és szakmai etikai követelmények betartásáról a bírói és az ügyészi hivatás gyakorlása során.
 • Az igazságügyi minisztérium hozzájárul a bírósági rendszer megfelelő működéséhez, biztosítja az igazságszolgáltatás mint közszolgáltatás megfelelő feltételekkel történő működését, valamint védelmezi a jogrendet, az állampolgárok jogait és szabadságait.

Jogi adatbázisok

Az alábbi jogi adatbázisok érhetők el az interneten:

Ingyenes-e a jogi adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, a jogi adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

Kapcsolódó linkek

Az igazságszolgáltatás szervezete – Románia

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megtalálása

Utolsó frissítés: 10/02/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.