Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Szlovákia

Ez a rész Szlovákia bírósági rendszeréről ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Az igazságszolgáltatás szervezete – bírósági rendszerek

Igazságszolgáltatás

Szlovákiában az igazságszolgáltatást a rendes bíróságok és a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága gyakorolja.

A bírói hatalmat független és pártatlan bíróságok gyakorolják. A bírósági ügyek valamennyi szinten elkülönülnek a többi nemzeti hatóság ügyeitől.

Az igazságszolgáltatásért a bíróság elnöke felelős.

A bíróságok igazgatása

A szlovákiai bíróságok igazgatását a törvényeknek megfelelően a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma mellett a bírósági elnökök látják el, akik egyben a bíróságok vezetői is. A bíróságok igazgatását jogszabály által előírt mértékben a bírósági igazgatási vezetők is ellátják.

A bíróságok típusai – rövid leírás

A rendes bírósági rendszer

 • körzeti bíróságok (54)
 • regionális bíróságok (8)
 • A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
 • Szakosított Büntetőbíróság

A bírósági hierarchia

A bíróságokról és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 757/2004 sz. törvény értelmében:

 1. A körzeti bíróságok elsőfokú bíróságként járnak el polgári és büntetőügyekben, kivéve, ha a bírósági eljárásokra vonatkozó szabályok eltérően rendelkeznek.
 2. A körzeti bíróságok járnak el választási ügyekben is, amennyiben külön jogszabály ezt írja elő.
 3. A regionális bíróságok járnak el másodfokú bíróságként a körzeti bíróságok által első fokon elbírált polgári és büntetőügyek esetében.
 4. A bírósági eljárásokra vonatkozó szabályok határozzák meg, hogy a regionális bíróságok mely polgári és büntetőügyekben járnak el elsőfokú bíróságként.
 5. A regionális bíróságok járnak el elsőfokú bíróságként közigazgatási ügyekben, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik.
 6. A regionális bíróságok egyéb ügyekben is eljárnak, amennyiben külön törvény eltérően nem rendelkezik (a személyes adatoknak az informatikai berendezések jogosulatlan használatával szembeni védelméről és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 166/2003 sz. törvény és a lehallgatás elleni védelemről szóló törvény).
 7. A Legfelsőbb Bíróság jár el és határoz a következő ügyekben:
  • a regionális bíróságok és a Szakosított Büntetőbíróság határozatai elleni rendes fellebbezések,
  • a körzeti bíróságok, regionális bíróságok, a Szakosított Büntetőbíróság és a Legfelsőbb Bíróság határozatai elleni rendkívüli fellebbezések,
  • bíróságok és hatóságok közötti, az ügy tárgya alapján megállapított hatáskörre vonatkozó viták,
  • valamely ügynek az illetékes bíróságtól eltérő bírósághoz utalása, amennyiben az eljárási jogszabályok ezt írják elő,
  • egyéb esetekben, amennyiben azt törvény vagy nemzetközi szerződés írja elő.

A Legfelsőbb Bíróság végzi a jogszerűen lezárt esetekben a bíróságok határozathozatalának felülvizsgálatát.

A Legfelsőbb Bíróság előmozdítja továbbá a törvények és egyéb jogilag kötelező erejű rendelkezések egységes értelmezését és következetes alkalmazását:

 • saját ítélkezési tevékenységén keresztül,
 • a törvények és egyéb általános jogilag kötelező erejű rendelkezések értelmezésének egységesítését célzó vélemények elfogadásával,
 • a különös fontossággal bíró, jogerős bírósági határozatoknak a Legfelsőbb Bíróság „véleményeinek gyűjteményében” és a Szlovák Köztársaság bírósági határozatai között történő közzétételével.

Jogi adatbázisok

További információkat a Szlovák Igazságügyi Minisztérium weboldalán olvashat.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 18/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.