A tagállamok igazságszolgáltatási rendszere

Szlovákia

Ez a rész Szlovákia bírósági rendszeréről ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

A bírói hatalom gyakorlása

Szlovákiában a bírói hatalmat a rendes bíróságok és a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága (Ústavný súd Slovenskej republiky) gyakorolja.

Szlovákiában a bírói hatalmat független és pártatlan bíróságok gyakorolják. A bírói hatalom gyakorlása minden szinten a többi állami szervtől elkülönítve történik.

A bíróságok elnökei felelősek a bírói hatalom gyakorlásáért.

A bíróságok igazgatása

Szlovákiában a bíróságok igazgatását a törvény által meghatározott mértékben a szlovák igazságügyi minisztérium és az egyes bíróságok elnökei végzik – ez utóbbiak egyben a bíróság irányításáért is felelősek. A törvény által meghatározott mértékben a bíróságok igazgatásában az egyes bíróságok adminisztratív igazgatói és a Szlovák Köztársaság Bírói Tanácsa is részt vesz.

A bíróságok típusai – rövid ismertető

A rendes bíróságok rendszere

 • kerületi bíróságok (okresné súdy) (54)
 • regionális bíróságok (krajské súdy) (8)
 • a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Szakosított Büntetőbíróság (Špecializovaný trestný súd)

A bírósági hierarchia

A bíróságokról és egyes egyéb törvények módosításáról szóló, módosított 757/2004 sz. törvény értelmében:

 1. A kerületi bíróságok elsőfokú bíróságként járnak el polgári és büntetőügyekben, kivéve, ha a bírósági eljárásokra vonatkozó szabályozások eltérően rendelkeznek.
 2. A kerületi bíróságok járnak el választási ügyekben is, amennyiben külön jogi rendelkezés ezt írja elő.
 3. A regionális bíróságok járnak el másodfokú bíróságként a kerületi bíróságok által első fokon elbírált polgári és büntetőügyek esetében.
 4. A bírósági eljárásokra vonatkozó szabályozások határozzák meg, hogy a regionális bíróságok mely polgári és büntetőügyekben járnak el elsőfokú bíróságként.
 5. Egyéb külön jogszabályi rendelkezés hiányában a regionális bíróságok járnak el elsőfokú bíróságként közigazgatási ügyekben.
 6. A regionális bíróságok külön jogszabályi rendelkezések (pl. a személyes adatoknak az informatikai berendezések jogosulatlan használatával szembeni védelméről és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 166/2003 sz. törvény és a lehallgatás elleni védelemről szóló törvény) alapján egyéb ügyekben is eljárnak.
 7. A Legfelsőbb Bíróság hatásköre az alábbi ügyekre terjed ki:
  • a regionális bíróságok és a Szakosított Büntetőbíróság határozataival szembeni rendes jogorvoslat;
  • a járásbíróságok, a regionális bíróságok, a Szakosított Büntetőbíróság és a Legfelsőbb Bíróság határozatai szembeni rendkívüli jogorvoslat;
  • valamely ügynek az illetékes bíróságtól eltérő bírósághoz történő áthelyezése, amennyiben a bírósági eljárásokról szóló rendelkezések ezt írják elő;
  • egyéb esetek, amennyiben azt törvény vagy nemzetközi szerződés írja elő.

A Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe tartozik a bíróságok által meghozott jogerős ítéletek felülvizsgálata.

A Legfelsőbb Bíróság előmozdítja továbbá a törvények és egyéb jogilag kötelező erejű rendelkezések egységes értelmezését és következetes alkalmazását:

 • saját ítélkezési tevékenységén keresztül,
 • a törvények és egyéb általános jogilag kötelező erejű rendelkezések értelmezésének egységesítését célzó vélemények elfogadásával,
 • a különös fontossággal bíró jogerős bírósági határozatok közzétételével a Legfelsőbb Bíróság véleményeinek gyűjteményében és a Szlovák Köztársaság bírósági határozatai között.

Jogi adatbázisok

További információk a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának honlapján találhatók.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi minisztérium

Utolsó frissítés: 12/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.