Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinės teisingumo sistemos

Austrija

Šiame portalo skyriuje pateikiama Austrijos teismų apžvalga

Turinį pateikė
Austrija

Teisenos organizavimas. Teismų sistema

Greta įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios šakų teismai yra trečiasis teisinės valstybės ramstis. Pagal Austrijos Federalinę Konstituciją bendrosios kompetencijos teismai yra federalinio lygmens. Teismų sistema visais atžvilgiais yra atskira nuo vykdomosios valdžios. Kai kuriuos teisingumo klausimus administruoja nepriklausomi senatai (vok. weisungsfreie richterliche Senate), kuriems taikomos specialios taisyklės.

Austrijos teismų sistemą, be Federalinės teisingumo ministerijos, dar sudaro bendrosios kompetencijos teismai, prokuratūros, kalėjimai (kardomąsias priemones ir bausmes vykdančios institucijos) ir probacijos tarnybos (dauguma jų veikia privačiai):

  1. bendrosios kompetencijos teismai (vok. ordentliche Gerichte) yra valstybės institucijos, kurios nagrinėja civilinės teisės ieškinius ir baudžiamosios teisės kaltinimus oficialaus proceso metu. Teismai yra steigiami įstatymu, juose dirba nepriklausomi ir nešališki teisėjai, kurių negalima atleisti iš einamų pareigų arba perkelti į kitas pareigas, jie yra saistomi tik teisės aktų;
  2. prokuratūros (vok. Staatsanwaltschaften) yra specialios atskirai nuo teismų veikiančios institucijos. Jos visų pirma užtikrina viešojo intereso apsaugą vykdant baudžiamąjį teisingumą. Jos vadovauja ikiteisminiam tyrimui baudžiamajame procese, pateikia kaltinimus ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą. Laikoma, kad jos yra bendrosios kompetencijos teismų sistemos dalis.
  3. Kalėjimai vykdo laisvės atėmimo bausmes ir kitas sulaikymo priemones.
  4. Probacijos tarnybos taip pat yra sudedamoji teismų sistemos dalis. Jos rūpinasi asmenimis, kuriems skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės, ir lygtinai paleistais kaliniais. Šios funkcijos iš esmės buvo perduotos privačioms asociacijoms, kurių veiklą vis dėlto prižiūri Federalinė teisingumo ministerija.

Federalinis teisingumo ministras yra teismų administracijos vadovas. Jam pavaldi Federalinė teisingumo ministerija, kuri yra viena iš aukščiausiųjų federacinės valstybės administracijos įstaigų. Federalinis ministras yra federalinės vyriausybės narys. Jis atsakingas už visų susijusių tarnybų ir departamentų politinį valdymą, koordinavimą ir bendrą priežiūrą.

Be bendrosios kompetencijos teismų, Austrijoje dar veikia Konstitucinis Teismas (vok. Verfassungsgerichtshof), Aukščiausiasis administracinis teismas (Verwaltungsgerichtshof), o nuo 2014 m. sausio 1 d. – administraciniai teismai (Verwaltungsgerichte). Federaliniu lygmeniu sukurti Federalinis administracinis teismas (vok. Bundesverwaltungsgericht) ir Federalinis finansų teismas (Bundesfinanzgericht), abu veikia Vienoje, tačiau posėdžiauja ir kituose miestuose. Be to, kiekvienoje Austrijos žemėje įsteigta po atskirą žemės administracinį teismą (vok. Landesverwaltungsgericht). Administraciniai teismai Teisingumo ministerijai nepavaldūs.

Bendrosios kompetencijos teismų pakopos:

  • apylinkės teismai (vok. Bezirksgerichte);
  • apygardos teismai (vok. Landesgerichte), taip pat vadinami pirmosios instancijos teismais (Gerichtshöfe erster Instanz);
  • aukštesnieji apygardos teismai (vok.Oberlandesgerichte), taip pat vadinami antrosios instancijos teismais (Gerichtshöfe zweiter Instanz);
  • Aukščiausiasis Teismas (vok. Oberster Gerichtshof).

Teisinių duomenų bazės

Austrijos teisingumo sistemos portale pateikiama bendros informacijos apie Austrijos teismų sistemą.

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, Austrijos teisingumo sistemos portalu galima naudotis nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.