Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinės teisingumo sistemos

Austrija

Šiame portalo skyriuje pateikiama Austrijos teismų apžvalga.

Turinį pateikė
Austrija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisėtvarkos sistema. Teismų sistema

Greta įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios šakų teismai yra trečiasis teisinės valstybės ramstis. Pagal Federalinės Konstitucijos įstatymą bendrosios kompetencijos teismai yra federalinio lygmens. Teismų sistema visais atžvilgiais yra atskirta nuo administracinės sistemos. Kai kuriuos teisingumo klausimus sprendžia nepriklausomi senatai, kuriems taikomos specialios taisyklės.

Austrijos teismų sistemą, be Federalinės teisingumo ministerijos, sudaro bendrosios kompetencijos teismai, prokuratūros, kalėjimai (nuosprendžius ir kardomąsias priemones vykdančios institucijos) ir lygtinio nuteisimo sistemos įstaigos (daugelis jų yra privačiosios teisės subjektai):

  1. bendrosios kompetencijos teismai (ordentliche Gerichte) yra valstybės institucijos, kurios sprendžia civilinės teisės ieškinius ir baudžiamosios teisės kaltinimus oficialaus proceso metu. Teismai yra steigiami įstatymu, juose dirba nepriklausomi ir nešališki teisėjai, kurių negalima atleisti iš einamų pareigų arba perkelti į kitas pareigas, ir jie yra saistomi tik teisinės sistemos;
  2. prokuratūros (Staatsanwaltschaften) yra specialios atskirai nuo teismų veikiančios institucijos. Jos visų pirma užtikrina viešojo intereso apsaugą vykdant baudžiamąjį teisingumą ir tai atlieka vadovaudamos ikiteisminiam tyrimui, palaikydamos valstybinį kaltinimą ir veikdamos prokuratūros vardu baudžiamajame procese. Prokurorų veikla priskiriama bendrosios kompetencijos sričiai;
  3. kalėjimai vykdo laisvės atėmimo bausmes ir kitas sulaikymo priemones;
  4. lygtinio nuteisimo sistemos įstaigos taip pat yra sudedamoji teismų sistemos dalis. Jos rūpinasi asmenimis, dėl kurių priimti lygtiniai nuosprendžiai, ir lygtinai paleistais kaliniais. Šios funkcijos iš esmės buvo perduotos privačioms asociacijoms, kurių veiklą vis dėlto prižiūri Federalinė teisingumo ministerija.

Federalinis teisingumo ministras yra teismų administracijos sistemos vadovas. Jam pavaldi Federalinė teisingumo ministerija, kuri yra viena iš aukščiausiųjų federacinės valstybės administracijos įstaigų. Federalinis teisingumo ministras yra Federalinės vyriausybės narys. Jis atsakingas už vyriausybės departamento ir visų susijusių tarnybų politinį valdymą, koordinavimą ir aukščiausio lygmens kontrolę.

Be bendrosios kompetencijos teismų, Austrijoje dar veikia Konstitucinis Teismas (Verfassungsgerichtshof), Aukščiausiasis administracinis teismas (Verwaltungsgerichtshof), o nuo 2014 m. sausio 1 d. – ir paprastieji administraciniai teismai. Federaliniu lygmeniu sukurti Federalinis administracinis teismas ir Federalinis finansų teismas, abu veikia Vienoje, tačiau turi skyrių ir kituose miestuose. Be to, kiekvienoje Austrijos žemėje įsteigta po atskirą žemės administracinį teismą (Landesverwaltungsgericht). Šie administraciniai teismai nepavaldūs Austrijos teisingumo ministerijai.

Bendrosios kompetencijos teismų pakopos

  • apylinkės teismai (Bezirksgerichte);
  • apygardos teismai (Landesgerichte) (vad. pirmosios instancijos teismai);
  • aukštesnieji apygardos teismai (Oberlandesgerichte) (vad. antrosios instancijos teismai);
  • Aukščiausiasis Teismas (Oberster Gerichtshof).

Teisinių duomenų bazės

Austrijos teisingumo svetainėje pateikiama bendros informacijos apie Austrijos teismų sistemą.

Ar teisinių duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, Austrijos teisingumo svetaine galima naudotis nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 29/08/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.