Nacionalinės teisingumo sistemos

Danija

Šiame skyriuje pateikiama Danijos teismų sistemos apžvalga.

Turinį pateikė
Danija

Teisėtvarkos sistema. Teismų sistema

Danijos teismų sistemą sudaro:

  • Aukščiausiasis Teismas,
  • du aukštieji teismai,
  • Jūrų ir komercinis teismas,
  • Žemės kadastro teismas,
  • 24 apylinkių teismai,
  • Farerų salų ir Grenlandijos teismai,
  • Apeliacinių skundų leidimo taryba,
  • Specialusis kaltinimo ir peržiūros teismas,
  • Danijos teisėjų skyrimo taryba ir
  • Danijos teismų administracija.

Teismų administravimas

Teismus administruoja Danijos teismų administracija, kuri 1999 m. liepos 1 d. buvo įsteigta kaip nauja nepriklausoma institucija. Ši įstaiga užtikrina tinkamą ir pakankamą teismų ir Apeliacinių skundų leidimo tarybos lėšų, personalo, pastatų ir informacinių technologijų administravimą.

Danijos teismų administracijai vadovauja valdytojų taryba ir direktorius. Danijos teismų administracija pavaldi Teisingumo ministerijai, tačiau ministras neturi įgaliojimų nurodyti ir negali pakeisti Danijos teismų administracijos priimtų sprendimų.

Valdytojų taryba yra vyriausiasis vykdymo organas ir iš esmės atsakinga už Danijos teismų administracijos veiklą. Direktorius, kurį skiria ir gali atleisti valdytojų taryba, yra atsakingas už kasdienį valdymą. Nereikalaujama, kad direktorius turėtų teisinį išsilavinimą.

Danijos teismų administravimo įstatyme yra nustatyta Danijos teismų administracijos valdytojų tarybos sudėtis. Valdytojų tarybą sudaro 11 narių, aštuoni iš jų yra teismo atstovai, vienas teisininkas ir du asmenys, turintys specialų vadybininko ir socialinį išsilavinimą.

Teisinių duomenų bazės

Daugiau informacijos galima rasti nuolat atnaujinamoje Danijos teismų sistemos apžvalgoje ir aprašyme.

Susijusios nuorodos

Civilinių reikalų agentūra

Paskutinis naujinimas: 04/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.