Nacionalinės teisingumo sistemos

Estija

Šiame skyriuje pateikiama Estijos teismų sistemos apžvalga.

Turinį pateikė
Estija

Teisingumo užtikrinimas. Teismų sistema

Estijos Konstitucijoje įtvirtinta, kad teisingumą vykdo tik teismai. Teisingumą teismai vykdo pagal Konstituciją ir kitus įstatymus. Konstitucijoje nustatyta, kad Estijos teismų sistema turi išimtinę kompetenciją vykdyti teisingumą. Teismas veikia nepriklausomai nuo vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios.

Teismų administravimas

Pirmosios ir antrosios instancijos teismus administruoja Teisingumo ministerija kartu su Teismų administravimo taryba. Teismų administravimo taryba yra patariamoji valdyba, kuriai pavesta administruoti teismų sistemą ir prižiūrėtų teismų darbą. Jai pirmininkauja Vyriausiasis Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Pirmosios ir antrosios instancijos teismai finansuojami iš valstybės biudžeto per Teisingumo ministerijos biudžetą. Aukščiausiasis Teismas savo veiklą administruoja nepriklausomai ir turi atskirą biudžetą.

Teismų administravimo tarybą sudaro:

  • Vyriausiasis Aukščiausiojo Teismo teisėjas (taip pat pirmininkauja tarybai);
  • penki teisėjai, kuriuos trejų metų kadencijai (en banc) paskiria visi teisėjai;
  • du Estijos Parlamento nariai;
  • advokatas, kurį paskiria Advokatūros valdyba;
  • vyriausiasis prokuroras arba jo paskirtas prokuroras;
  • teisės kancleris arba jo paskirtas atstovas;
  • teisingumo ministras arba jo atstovas dalyvauja tarybos darbe ir turi teisę pasisakyti. Teisingumo ministras gali sušaukti posėdžius, tačiau neturi balso teisės.

Daugiau informacijos apie Teismų administravimo tarybą galima rasti čia.

Teismų hierarchija

Estijos teismų sistema yra trijų pakopų:

  • apylinkės ir administraciniai teismai yra pirmosios instancijos teismai;
  • apygardos teismai (apeliaciniai teismai) yra antrosios instancijos teismai;
  • Aukščiausiasis Teismas yra paskutinė (kasacinė) instancija.

Kaip bendrosios kompetencijos teismai apylinkės teismai nagrinėja civilines, baudžiamąsias ir smulkių teisės pažeidimų bylas. Pirmąja instancija administraciniai teismai nagrinėja administracines bylas, kurios patenka į jų įstatymais nustatytą jurisdikciją. Apygardos teismai yra antrosios instancijos teismai, nagrinėjantys apeliacinius skundus dėl apylinkės ir administracinių teismų sprendimų. Aukščiausiasis teismas yra paskutinės instancijos teismas, nagrinėjantis kasacinius skundus dėl apygardos teismų sprendimų. Aukščiausiasis Teismas taip pat atlieka konstitucinę peržiūrą.

Teisinių duomenų bazės

Bendros informacijos apie Estijos teisės sistemą galima rasti Teisingumo ministerijos svetainėje.

Estijos teismų sistemos apžvalga taip pat pateikta Teismų svetainėje.

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Susipažinti su Estijos teisės ir teismų sistema galima nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 06/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.