Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzų.
Swipe to change

Nacionalinės teisingumo sistemos

Prancūzija

Šiame skyriuje rasite teismų sąrangos apžvalgą.

Turinį pateikė
Prancūzija

Teisėtvarkos sistema. Teismų sistema ir administraciniai teismai

Teismai, jų hierarchija

Teismų sistema

1. Pirmoji instancija:

Jurisdikcija nagrinėti civilines bylas

  • Apygardos teismas (Tribunal de grande instance)
  • Apylinkės teismas (Tribunal d’instance)
  • Specializuoti civilinių bylų teismai (Darbo santykių teismas (Conseil des Prud’hommes), Komercinių bylų teismas (Tribunal de commerce) ir kt.)

Jurisdikcija nagrinėti baudžiamąsias bylas

  • Policijos teismas (pažeidimai)
  • Baudžiamųjų bylų teismas (nusikaltimai)
  • Prisiekusiųjų teismas (sunkūs nusikaltimai)

2. Antroji instancija: apeliaciniai teismai

3. Kasacinis teismas

Administraciniai teismai

1. Pirmoji instancija:

  • Administracinis teismas
  • Specializuoti administraciniai teismai (finansinių bylų teismai, kaip antai regioninė audito kolegija, socialinės pagalbos teismai, drausmės teismai)

2. Antroji instancija:

  • Administraciniai apeliaciniai teismai
  • Specializuoti administraciniai apeliaciniai teismai (Audito Rūmai, Centrinė socialinės pagalbos komisija ir kt.)

3. Valstybės Taryba

Išsamesnė informacija pateikiama Valstybės tarybos svetainėje.

Teisinių duomenų bazės

Teisinių duomenų bazėmis Prancūzijoje rūpinasi Viešoji platinimo internete tarnyba. Tinklalapyje Légifrance pateikiami:

Ar šių duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Šiomis duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai.

Susijusios nuorodos

Kompetentingų teismų paieška

Teisėtvarkos sistema – Prancūzija

Paskutinis naujinimas: 19/05/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.