Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečių.
Swipe to change

Nacionalinės teisingumo sistemos

Vokietija

Šiame skyriuje apžvelgiama Vokietijos teismų sistema.

Turinį pateikė
Vokietija

Teisėtvarkos sistema. Teismų sistema

Vokietijos valstybinė santvarka – federacinė respublika todėl teismų sistema yra federalinė. Teisingumą vykdo federaliniai teismai ir 16 federacijos žemių (Länder) teismų. Vykdant teisingumą, pagrindinis darbo krūvis tenka žemių teismams.

Vokietijos teismų sistema suskirstyta į penkias nepriklausomas specializuotas teismingumo arba kompetencijos sritis:

  • bendrasis teismingumas,
  • darbo ginčų teismingumas,
  • bendrasis administracinis teismingumas,
  • mokesčių reikalų teismingumas,
  • socialinių reikalų teismingumas.

Be šių specializuotų kompetencijos sričių, išskiriama konstitucinė kompetencija, kurią turi Federalinis Konstitucinis Teismas ir atskirų žemių konstituciniai teismai.

Vokietijos teismų sistemos apžvalgą galite rasti Vokietijos federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Teismų administravimas

Žemių (Länder) teismus bendrai administruoja žemių federalinės teisingumo ministerijos. Federacijos lygmeniu federalinis teisingumo ministras yra atsakingas už Federalinį Teisingumo Teismą, Federalinį administracinį teismą ir Federalinį finansinių bylų teismą. Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija yra atsakinga už Federalinį darbo ginčų teismą ir Federalinį socialinių bylų teismą.

Atsakingosios ministerijos taip pat administruoja atitinkamus biudžeto išteklius. Vienintelė išimtis – Federalinis Konstitucinis Teismas, kuriam suteikta organizacinė autonomija, kaip nepriklausomam konstituciniam valdžios organui. Jis pateikia tvirtinti savo sudaryto biudžeto projektą.

Teismų rūšys. Trumpas aprašas

Vokietijos teismų sistemoje teismai skirstomi į bendrosios kompetencijos teismus ir specializuotos kompetencijos teismus. Bendroji teismų kompetencija apima civilinę ir baudžiamąją teiseną. Specializuotos kompetencijos teismai yra administraciniai teismai, finansinių bylų teismai, darbo ginčų teismai ir socialinių bylų teismai. Be to, yra konstitucinė jurisdikcija, kurią sudaro Federalinis Konstitucinis Teismas ir atskirų žemių (Länder) konstituciniai teismai.

Teismų hierarchija

Žr. Vokietijos Federalinės teisingumo ministerijos teismų hierarchijos apžvalgą.

Susijusios nuorodos

Vokietijos Federalinės teisingumo ministerijos svetainė

Federalinis Teisingumo Teismas

Federalinis administracinis teismas

Federalinis finansinių bylų teismas

Federalinis darbo ginčų teismas

Federalinis socialinių bylų teismas

Federalinis Konstitucinis Teismas

Federalinė teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 14/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.