Nacionalinės teisingumo sistemos

Graikija

Šiame skyriuje pateikiama Graikijos teismų sistemos apžvalga.

Turinį pateikė
Graikija

Teisingumo užtikrinimas. Teismų sistema

Graikijoje teisingumo užtikrinimas – viena iš trijų valstybės funkcijų. Vadovaujantis valdžių padalijimo principu, teismai yra nepriklausomi nuo įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių.

Teismų rūšys. Trumpas aprašas

Teismai Graikijoje skirstomi į šias pagrindines kategorijas:

  • administraciniai teismai (gr. Dioikitika dikastiria)
  • civilinių bylų teismai (gr. Politika dikastiria)
  • baudžiamųjų bylų teismai (gr. Poinika dikastiria)

Teismų administravimas

Teismus administruoja teismo pareigūnai ir visų pirma teismo pirmininkas arba, atitinkamais atvejais, teismo trijų narių taryba.

Teismų hierarchija

Civilinių bylų teismai:

  • Aukščiausiasis Teismas (gr. Areios Pagos), Apeliacinis teismas, pirmosios instancijos teismai, apylinkės teismai

Baudžiamųjų bylų teismai:

  • Aukščiausiasis Teismas, apeliaciniai teismai, magistratų teismai, baudžiamųjų nusižengimų teismai

Administraciniai teismai:

  • Valstybės taryba, administraciniai apeliaciniai teismai, administraciniai teismai

Susijusios nuorodos

Valstybės taryba

Atėnų administracinis pirmosios instancijos teismas

Prokuratūra prie Atėnų pirmosios instancijos teismo

Teisingumo ministerija

Aukščiausiasis Teismas

Paskutinis naujinimas: 12/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.