Nacionalinės teisingumo sistemos

Liuksemburgas

Šiame skyriuje apžvelgiama Liuksemburgo teismų sistema.

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Teisėtvarkos sistema. Teismų sistema

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teismų sistemą sudaro bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai. Be jų dar veikia Konstitucinis Teismas.

Bendrosios kompetencijos teismai

Pagal Konstituciją teismai ir tribunolai įpareigoti vykdyti teisminę valdžią ir bendruosius bei vietos nutarimus ir reglamentus taikyti tik tuomet, jei jie atitinka įstatymus.

1. Bendrosios kompetencijos teismai

  • Aukščiausiasis teisingumo teismas

Bendrosios kompetencijos teismų hierarchijos viršūnėje yra Aukščiausiasis teisingumo teismas, kurį sudaro Kasacinis teismas, Apeliacinis teismas ir Generalinė prokuratūra. Jie įsikūrę Liuksemburgo mieste.

  • Apygardos teismai

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teritorija padalyta į dvi teismines apygardas, kiekvienoje veikia po apygardos teismą – vienas Liuksemburge, kitas Dykirche.

  • Taikos teismai

Yra trys taikos teismai: vienas Liuksemburge, vienas Eše prie Alzeto (Liuksemburgo teisminė apygarda) ir vienas Dykirche (Dykircho teisminė apygarda).

2. Specializuoti teismai

  • Vyriausioji socialinės apsaugos ginčų komisija

Vyriausioji socialinės apsaugos ginčų komisiją sudaro pirmininkas, du teisėjai, po vieną darbdavių ir darbuotojų atstovą.

  • Socialinės apsaugos arbitražo komisija

Socialinės apsaugos arbitražo tarybą sudaro pirmininkas, po vieną darbdavių ir darbuotojų atstovą.

Administracinės šakos teismai

  • Administracinis teismas

Administracinis teismas turi vieną trijų teisėjų kolegiją.

  • Administracinis tribunolas

Administracinį tribunolą sudaro 4 kolegijos, kurias savo ruožtu sudaro 3 teisėjai.

Teisinių duomenų bazės

Informacija apie Teisingumo ministeriją, teisininko profesijas, teisės aktus, teismus, kalėjimus ir paslaugas piliečiams, formos ir naujienos pateikiamos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Susijusios nuorodos

Legilux

Teisingumo portalas

Administracinės šakos teismai

Teisingumo ministerija

Liuksemburgo vyriausybė

Paskutinis naujinimas: 24/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.