Nacionalinės teisingumo sistemos

Rumunija

Šiame portalo skyriuje apžvelgiami Rumunijos teismai.

Turinį pateikė
Rumunija

Teisėtvarkos sistema. Teismų sistema

Rumunijos teismų sistemos principai, struktūra ir veiklos organizavimas nustatyti Rumunijos Konstitucijoje ir Įstatyme Nr. 304/2004 dėl teismų veiklos organizavimo.

Teismų sistemą sudaro šie teismai:

 • Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas;
 • apeliaciniai teismai;
 • apygardos teismai;
 • specializuoti teismai;
 • apylinkės teismai ir
 • karo teismai.

Teismų hierarchija

Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas yra aukščiausiasis Rumunijos teismas. Jis užtikrina, kad kiti teismai teisę aiškintų ir taikytų nuosekliai.

 • 15 apeliacinių teismų jurisdikcijoje yra apygardos teismai ir specializuoti teismai.
 • 42 apygardos teismų veikla organizuojama apygardos lygmeniu, toks teismas paprastai yra kiekviename pagrindiniame kiekvienos apygardos mieste ir Bukarešte.
 • 4 specializuoti teismai veikia kaip atskiri teismai, sprendžiantys bylas, susijusias su nepilnamečiais ir šeimos teise (1), bei komercines bylas (3).
 • Apygardos teismų jurisdikcijoje yra 176 apylinkės teismai.

Teismų rūšys. Trumpas aprašas

Kiekvieno iš 42 apygardos teismų jurisdikcijoje veikia keli teismai.

Visi 176 teismai veikia apygardų ir Bukarešto apylinkių lygmenimis.

Kiekvienam teismui vadovauja pirmininkas, atliekantis valdymo funkcijas. Specializuotiems teismų skyriams vadovauja skyrių pirmininkai. Kiekviename teisme vadovaujantis komitetas sprendžia bendrus, su teismo valdymu susijusius klausimus.

Karo teismus sudaro 4 apygardos karo teismai, Bukarešto teritorinis karo teismas ir Bukarešto apeliacinis karo teismas. Kiekvienam karo teismui suteiktas karinio vieneto statusas.

 • Pagal Konstituciją Aukščiausioji magistratų taryba – institucija, užtikrinanti teismų nepriklausomumą. Be to, ji užtikrina, kad teisėjai ir prokurorai, eidami savo pareigas, laikytųsi teisės ir paisytų kompetencijos ir profesinės etikos kriterijų.
 • Teisingumo ministerija prisideda prie tinkamo teismų sistemos veikimo, užtikrina, kad teisingumas kaip viešoji paslauga būtų vykdomas tinkamomis sąlygomis ir gina teisinę tvarką ir piliečių teises bei laisves.

Teisinių duomenų bazės

Internete skelbiamos šios duomenų bazės:

Ar teisinių duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, teisinių duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Susijusios nuorodos

Teisėtvarkos sistema. Rumunija

Rasti kompetentingą teismą

Paskutinis naujinimas: 10/02/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.