Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesu sistēmas organizācija — tiesu sistēmas

Tiesu administrācija

Tā kā Kipra līdz 1960. gadam bija britu kolonija, tās tiesību sistēma ir veidojusies gandrīz vienīgi anglosakšu tiesību sistēmas ietekmē un tiesību akti pieņemti, pamatojoties uz vispārējo tiesību un taisnīguma principiem.

Tiesību sistēmā, kas ir spēkā kopš Kipras Republikas pasludināšanas, ir saglabājusies anglosakšu tiesību sistēmas ietekme. Kipras tiesas piemēro šādus tiesību avotus:

 • Kipras Republikas Konstitūciju (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας),
 • likumus, kas ir spēkā saskaņā ar Konstitūcijas 188. pantu,
 • vispārējo tiesību un taisnīguma principus,
 • Pārstāvju palātas (Βουλή των Αντιπροσώπων) pieņemtos likumus.

Pēc Kipras iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā tās Konstitūcija ir grozīta, lai piešķirtu augstāku juridisko spēku Eiropas tiesību normām.

Tiesu veidi — īss apraksts

Kiprā ir divu instanču tiesas — Augstākā tiesa (Ανώτατο Δικαστήριο), kas ir otrās instances tiesa, un šādas pirmās instances tiesas:

 • AUGSTĀKĀ TIESA (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
 • APGABALTIESAS (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • ASĪZES TIESAS (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ)
 • ĢIMENES TIESAS (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • NOMAS PĀRRAUDZĪBAS TIESAS (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • DARBA STRĪDU TIESAS (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)
 • MILITĀRĀ TIESA (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Juridiskās datubāzes

Oficiāla juridiskā datubāze vēl nav izveidota. Ir vairākas privātas juridiskās datubāzes, no kurām dažas piedāvā pakalpojumus reģistrētiem lietotājiem, bet citas ir brīvi pieejamas.

Šajās datubāzēs ir iekļauta informācija par tiesu spriedumiem un primārajiem tiesību aktiem.

Saites

Kipras Augstākā tiesa (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)

Lapa atjaunināta: 11/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.