Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Anglija un Velsa

Šajā sadaļā ir sniegts īss pārskats par Anglijas un Velsas tiesām.

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Apvienotajā Karalistē ir trīs jurisdikcijas: Anglijas un Velsas, Skotijas, un Ziemeļīrijas jurisdikcija. Šajā lapā ir aplūkotas tiesas, kas atrodas Anglijas un Velsas jurisdikcijā.

Tiesu administrācija

Par daudzu Anglijas un Velsas tiesu administrēšanu ir atbildīgs Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienests (Her Majesty’s Courts Service, HMCS). Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienests ir par tiesu sistēmu Anglijā un Velsā atbildīgās Tieslietu ministrijas aģentūra.

Tiesu veidi un hierarhija – īss apraksts

Krimināllietas Anglijā un Velsā iztiesā miertiesās, Kroņa tiesā, Augstās tiesas nodaļu tiesās un Apelācijas tiesas Krimināllietu departamentā.

Civillietas Anglijā un Velsā iztiesā apgabaltiesās, Augstajā tiesā un Apelācijas tiesas Civillietu departamentā.

Jaunā Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa ir pēdējā pārsūdzības tiesa Apvienotajā Karalistē gan krimināllietām, gan civillietām, lai gan Skotijas krimināllietas nevar pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Plašāku informāciju par Anglijas un Velsas tiesām var atrast lapā, kurā aprakstītas Anglijas un Velsas vispārējās piekritības tiesas, un Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē. Informāciju par atsevišķiem Anglijas un Velsas tribunāliem un specializētām tiesām var atrast lapā, kurā aprakstītas Anglijas un Velsas specializētās tiesas.

Saites

HMCS, Tieslietu ministrija, Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienests

Lapa atjaunināta: 12/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.