Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Polija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tiesu sistēmu Polijā.

Saturu nodrošina
Polija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Polijas Konstitūcijas VIII nodaļā aplūkotas tiesas un tribunāli un uzskaitītas tiesvedības institūcijas Polijā, proti:

 • Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy),
 • vispārējās tiesas (sądy powszechne),
 • administratīvās tiesas (sądy administracyjne),
 • militārās tiesas (sądy wojskowe).

Tiesu administrācija

Tiesu veidi – īss apraksts

Vispārējo tiesu sistēma ietver apelācijas tiesas (sądy apelacyjne), apgabaltiesas (sądy okręgowe) un rajonu tiesas (sądy rejonowe). Šīs tiesas cita starpā iztiesā lietas saistībā ar krimināltiesībām, civiltiesībām, ģimenes un nepilngadīgo tiesībām, komerctiesībām, darba un sociālās apdrošināšanas tiesībām, izņemot lietas, kas ir specializēto tiesu (piem., kara tiesas) piekritībā. Vispārējās tiesas arī pārvalda zemes un hipotēku reģistrus, kā arī valstij piederošu uzņēmumu reģistrus utt.

Administratīvo tiesu sistēma ietver Augsto administratīvo tiesu (Naczelny Sąd Administracyjny) un rajona administratīvās tiesas – viena katrā vojevodistē vai rajonā (wojewódzkie sądy administracyjne).

Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy) ir augstākā tiesu iestāde Polijā. Tā veic tiesas uzraudzību pār visu citu tiesu lēmumiem, nodrošinot likumu interpretācijas un tiesu prakses konsekvenci. Augstākā tiesa nav vispārējā tiesa.

Polijas tiesību sistēmā Konstitucionālo tribunālu (Trybunał Konstytucyjny) neuzskata par vispārējo tiesu. Konstitucionālais tribunāls spriež par:

 • valsts tiesību aktu un starptautisko nolīgumu atbilstību Konstitūcijai,
 • valsts tiesību aktu atbilstību starptautiskajiem nolīgumiem, kuru ratifikācija nepieciešama pirms to apstiprināšanas Parlamentā,
 • centrālās varas iestāžu izdotās tiesiskās reglamentācijas, ratificēto starptautisko nolīgumu un tiesību aktu atbilstību Konstitūcijai,
 • politisko partiju mērķu vai darbības atbilstību Konstitūcijai,
 • konstitucionālajām sūdzībām.

Valsts Tribunāls (Trybunał Stanu) izskata lietas saistībā ar personu, kas ieņem (vai ir ieņēmušas) augstākos valsts amatus, apsūdzību par Konstitūcijas vai citu tiesību aktu pārkāpšanu.

Tiesu hierarhija

 • Rajonu tiesas (sądy rejonowe) – vispārīgi pirmā instance
 • Apgabaltiesas (sądy okręgowe) – apelācija vai noteiktos gadījumos pirmā instance
 • Apelācijas tiesas (sądy apelacyjne) – apelācija
 • Augstākā tiesa – augstākā tiesu iestāde.

Juridiskās datubāzes

Informācija par visām vispārējām tiesām, to tīmekļa vietnes un kontaktinformācija (adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses utt.) pieejama tīmekļa vietnē Polijas Tieslietu ministrija (informācija par tiesām).

Lapa atjaunināta: 10/12/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.