Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Zviedrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Zviedrijas tiesu sistēmu.

Saturu nodrošina
Zviedrija

Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Tiesu veidi – īss apraksts

Iestādes un aģentūras, kas atbild par tiesiskumu un juridisko drošību, parasti dēvē par tiesu sistēmu. Tiesas ir tiesu sistēmas pamats, taču sistēmā ietilpst arī iestādes, kas atbild par noziedzības novēršanu un izmeklēšanu, tostarp:

Arī citām iestādēm, piemēram, spriedumu izpildes iestādei (Kronofogden), var būt uzdevumi, kas saistīti ar tiesu sistēmu.

Tiesu hierarhija

Zviedrijā līdztekus darbojas divu veidu tiesas:

  • vispārējās tiesas, kas izskata krimināllietas un civillietas,
  • vispārējās administratīvās tiesas, kas izskata lietas, kuras skar valsts pārvaldi.

Vispārējās tiesas ir iedalītas trīspakāpju sistēmā: apgabaltiesas, apelācijas tiesas un Augstākā tiesa.

Arī administratīvajām tiesām ir trīs pakāpes: rajona administratīvās tiesas, administratīvās apelācijas tiesas un Augstākā administratīvā tiesa. Turklāt ir izveidotas dažas specializētas tiesas un tribunāli īpašu lietu un jautājumu izskatīšanai.

Tiesu administrācija

Tieslietu ministrija atbild par jautājumiem, kas saistīti ar tiesām, tostarp procesuālajiem kodeksiem un tiesu organizāciju. Tomēr ne valdība, ne kāda cita aģentūra nav tiesīga lemt par to, kā tiesām jārīkojas atsevišķos gadījumos.

Valsts tiesu administrācija ir galvenā administratīvā aģentūra, kas atbildīga par valsts tiesām, valsts administratīvajām tiesām, reģionālajām īres tiesām, reģionālajām nomas tiesām un Valsts juridiskās palīdzības iestādi.

Lapa atjaunināta: 06/11/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.