Sistemi ġudizzjarji nazzjonali

Greċja

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali lejn is-sistema tal-qrati fil-Greċja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Organizzazzjoni tal-ġustizzja – is-sistemi ġudizzjarji

Il-ġustizzja fil-Greċja hija waħda mit-tliet funzjonijiet tal-Istat. Skont il-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat, il-ġudikatura hija indipendenti mill-awtoritajiet leġiżlattivi u eżekuttivi.

Tipi ta’ qrati - deskrizzjoni qasira

Il-qrati fil-Greċja huma maqsuma fil-kategoriji ewlenin li ġejjin:

  • Qrati amministrattivi (Dioikitika dikastiria)
  • Qrati ċivili (Politika dikastiria)
  • Qrati kriminali (Poinika dikastiria)

Amministrazzjoni tal-qrati

Il-qrati huma ġestiti minn uffiċjali ġudizzjarji u, b’mod partikolari, mill-President tal-Qorti jew mill-Kunsill ta’ Tliet Membri tal-Qorti, kif xieraq.

Ġerarkija tal-qrati

Qrati ċivili:

  • il-Qorti Suprema (Areios Pagos), il-Qorti tal-Appell, il-Qrati tal-Prim’Istanza, il-Qrati Distrettwali

Qrati Kriminali:

  • il-Qorti Suprema, il-Qrati tal-Appell, il-Qrati tal-Maġistrati, il-Qrati għal Reati Minuri

Qrati amministrattivi:

  • il-Kunsill tal-Istat, il-Qrati Amministrattivi tal-Appell, il-Qrati Amministrattivi

Links relatati

Il-Kunsill tal-Istat

Il-Qorti Amministrattiva tal-Prim’Istanza ta’ Ateni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku fil-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Ateni

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

Il-Qorti Suprema

L-aħħar aġġornament: 12/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.