Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Sistemi ġudizzjarji nazzjonali

Greċja

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali tas-sistema tal-qrati fil-Greċja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-organizzazzjoni ġudizzjarja- is-sistemi ġudizzjarji

L-amministrazzjoni tal-ġustizzja fil-Greċja hija waħda mit-tliet funzjonijiet tal-Istat. Skont il-prinċipju tas-separazzjoni tal-kompetenzi, il-ġustizzja hija indipendenti mill-kompetenzi leġiżlattivi u eżekuttivi.

Tipi ta' qrati- deskrizzjoni qasira

Il-qrati fil-Greċja huma maqsuma fil-kategorijiprinċipali li ġejjin:

 • Qrati amministrattivi (Διοικητικά δικαστήρια)
 • Qrati ċivili (Πολιτικά δικαστήρια)
 • Qrati kriminali (Ποινικά δικαστήρια)
 • L-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku
 • Qrati marzjali (στρατοδικείο), qrati navali (ναυτοδικείο) u qrati tal-forza tal-ajru (αεροδικείο)s
 • Qorti Suprema Speċjali (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
 • Qrati speċjali li jisimgħu kawżi dwar korruzzjoni
 • Qrati speċjali li jisimgħu kawżi dwar ir-responsabbiltà tal-Ministri
 • Qrati speċjali li jisimgħu kawżi dwar ir-rimunerazzjoni tal-uffiċjali ġudizzjarji

L-Amministrazzjoni tal-Qrati

Kull qorti hija amministrata minn uffiċċjali ġudizzjarji: president jew kunsill iffurmat minn tliet membri.

Ġerarkija tal-Qrati

Qrati ċivili:

 • Qrati ċivili tad-distrett (ειρηνοδικεία), qrati tal-prim'istanza (πρωτοδικεία), qrati tal-appell (εφετεία), il-Qorti Suprema (Άρειος Πάγος)
 • Qrati kriminali:
 • Qrati kriminali tad-distrett (πταισματοδικεία), qrati tal-Maġistrati (πλημμελειοδικεία), qrati tal-appell, Qorti Suprema
 • Qrati amministrattivi:
 • Qrati amministrattivi tal-prim'istanza, qrati amministrattivi tal-appell, Kunsill tal-Istat (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Il-Ministeru tal-Ġustizzja huwa kompetenti u responsabbli għall-amministrazzjoni tal-qrati.

Ħoloq relatati

Kunsill tal-Istat

Qorti amministrattiva ta' Ateni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tal-Imħallfin tal-Qrati tad-Distrett

Il-Ministeru Grieg tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Qorti Suprema b'ġuriżdizzjoni ċivili u kriminali

L-aħħar aġġornament: 17/09/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.