Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Organisatie van justitie - rechtssystemen

Beheer van de rechtbanken

Cyprus was tot 1960 een Britse kolonie. De rechtssystemen waren dan ook vrijwel volledig gebaseerd op het Engelse rechtssysteem. De wetgeving werd aangenomen krachtens het gewoonterecht en de beginselen van billijkheid.

In het rechtssysteem dat van kracht is sinds de oprichting van de Republiek Cyprus is de invloed van het Engelse rechtssysteem nog steeds merkbaar. De rechtbanken van de Republiek Cyprus passen de volgende wetten toe:

 • Grondwet van de Republiek Cyprus (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας);
 • vigerende wetten conform artikel 188 van de Grondwet;
 • gewoonterecht en beginselen van billijkheid;
 • door het Huis van afgevaardigden aangenomen wetten (Βουλή των Αντιπροσώπων).

Na de toetreding van de Republiek Cyprus tot de Europese Unie in 2004 is de Grondwet van de Republiek Cyprus zodanig gewijzigd dat het Gemeenschapsrecht prevaleert.

Soorten rechtbanken - korte beschrijving

Cyprus kent rechtbanken van eerste en tweede aanleg: het hooggerechtshof (Ανώτατο Δικαστήριο) (tweede aanleg) en de hieronder genoemde rechtbanken van eerste aanleg:

 • HOOGGERECHTSHOF (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ);
 • DISTRICTSRECHTBANKEN (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ);
 • ASSISENRECHTBANKEN (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ);
 • FAMILIERECHTBANKEN (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ);
 • RECHTBANKEN VOOR HUURGESCHILLEN (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ);
 • RECHTBANKEN VOOR INDUSTRIËLE GESCHILLEN (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ);
 • MILITAIRE RECHTBANK (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ).

Juridische gegevensbanken

Er bestaat nog geen officiële juridische gegevensbank. Er zijn enkele particuliere juridische gegevensbanken, waarvan sommige abonneediensten aanbieden en andere kosteloze toegang verlenen.

Zij bevatten informatie over rechterlijke uitspraken en primaire wetgeving.

Links

Hooggerechtshof van Cyprus (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)

Laatste update: 11/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.