Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de rechtbanken in Engeland en Wales.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Organisatie van justitie – rechtssystemen

Het Verenigd Koninkrijk heeft drie rechtsgebieden: Engeland en Wales, Schotland en Noord‑Ierland. Op deze pagina worden de rechtbanken in het rechtsgebied Engeland en Wales behandeld.

Beheer van de rechtbanken

De verantwoordelijkheid voor het beheer van veel van de rechtbanken en tribunals in Engeland en Wales berust bij Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS). HMCTS is een onderdeel van het ministerie van Justitie, dat verantwoordelijk is voor het rechtsstelsel in Engeland en Wales.

Soorten rechtbanken en de hiërarchie ertussen – korte beschrijving

Strafzaken in Engeland en Wales worden behandeld in de magistrates' courts, het Crown Court, de divisional courts van het High Court en de strafkamer van het Court of Appeal.

Civiele zaken in Engeland en Wales worden behandeld in de county courts, het High Court en de civiele kamer van het Court of Appeal.

Het nieuwe Supreme Court (hooggerechtshof) van het Verenigd Koninkrijk vormt voor zowel strafzaken als civiele zaken de hoogste beroepsinstantie, hoewel er voor Schotse strafzaken geen beroep kan worden ingesteld bij het Supreme Court.

Voor meer gedetailleerde informatie over rechtbanken in Engeland en Wales kunt u terecht op de pagina over de gewone rechtbanken in Engeland en Wales en op de website van Her Majesty's Courts and Tribunals Service. Informatie over enkele van de tribunals en gespecialiseerde rechtbanken in Engeland en Wales is te vinden op de pagina over gespecialiseerde rechtbanken in Engeland en Wales.

Links

HMCTS, Ministerie van Justitie, Her Majesty’s Courts and Tribunals Service

Laatste update: 12/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.