Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Frankrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatie van de rechtbanken.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Organisatie van justitie – Gewone rechtbanken en administratieve rechtbanken

Hiërarchie van rechtbanken

Gewone rechtbanken

1. Eerste aanleg:

Jurisdictie in civiele zaken

  • Tribunal de grande instance (arrondissementsrechtbank)
  • Tribunal d’instance (kantongerecht)
  • Gespecialiseerde civiele rechtbanken (Conseil de prud’hommes (arbeidsrechtbank), Tribunal de commerce (handelsrechtbank) enz.)

Jurisdictie in strafzaken

  • Tribunal de police (politierechter) (overtredingen)
  • Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) (delicten)
  • Cour d’assises (hof van assisen) (misdrijven)

2. Tweede aanleg: Cours d’appel (hoven van beroep)

3. Cour de cassation (hof van cassatie)

Administratieve rechtbanken

1. Eerste aanleg

  • Tribunal administratif (administratieve rechtbank)
  • Gespecialiseerde administratieve rechtbanken (financiële rechtbanken zoals de regionale rekenkamer, rechtbanken voor sociale bijstand, tuchtrechtbanken)

2. Tweede aanleg

  • Cour administrative d’appel (administratief hof van beroep)
  • Gespecialiseerde administratieve hoven van beroep (Cour des comptes (rekenkamer), centrale commissie voor sociale bijstand enz.)

3. Conseil d’Etat (Raad van State)

Nadere informatie is te vinden op de website van de Raad van State.

Juridische gegevensbanken

De juridische gegevensbanken in Frankrijk worden gefaciliteerd door de overheidsdienst voor de verspreiding van het recht via internet. De website Légifrance bevat:

Is de toegang tot deze gegevensbanken kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Links

Bevoegde gerechten zoeken

Organisatie van justitie – Frankrijk

Laatste update: 19/05/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.