Nationale rechtssystemen

Frankrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatie van de hoven en rechtbanken.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Organisatie van justitie – Gewone rechtbanken en administratieve rechtbanken

Hiërarchie van hoven en rechtbanken

Gewone rechtbanken

1. Eerste aanleg:

Civiele rechtbanken

  • Gecombineerde (regionale en districts)rechtbank (tribunal judiciaire)
  • Gespecialiseerde civiele rechtbanken (arbeidsrechtbank (conseil de prud’hommes), handelsrechtbank (tribunal de commerce) enz.)

Strafrechtbanken

  • Politierechter (tribunal de police) (overtredingen)
  • Correctionele rechtbank (tribunal correctionnel) (delicten)
  • Hof van assisen (cour d’assises) (misdrijven)

2. Tweede aanleg: Hoven van beroep (cours d’appel)

3. Hof van cassatie (Cour de cassation)

Administratieve rechtbanken

1. Eerste aanleg

  • Administratieve rechtbank (tribunal administratif)
  • Gespecialiseerde administratieve rechtbanken (financiële rechtbanken zoals de regionale rekenkamer, rechtbanken voor sociale bijstand, tuchtrechtbanken)

2. Tweede aanleg

  • Administratieve hoven van beroep (Cours administratives d’appel)
  • Gespecialiseerde administratieve hoven van beroep (rekenkamer (Cour des comptes), centrale commissie voor sociale bijstand enz.)

3. Raad van state (Conseil d’Etat)

Nadere informatie is te vinden op de website van de raad van state.

Juridische gegevensbanken

De juridische gegevensbanken in Frankrijk worden gefaciliteerd door de overheidsdienst voor de verspreiding van het recht via internet. De website Légifrance bevat:

Is de toegang tot deze gegevensbanken kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Links

Bevoegde rechtbanken zoeken

Organisatie van justitie – Frankrijk

Laatste update: 19/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.