Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Duits
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Duitsland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het rechtssysteem in Duitsland.

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Organisatie van justitie – rechtssystemen

Als gevolg van de federale structuur van de Bondsrepubliek Duitsland is het rechtssysteem ook federaal gestructureerd. De rechtspraak wordt uitgeoefend door federale rechtbanken en de rechtbanken van de 16 deelstaten (Länder). Het grootste deel van de rechtspraak valt onder de bevoegdheid van de deelstaten.

Het Duitse rechtsstelsel is verdeeld in vijf onafhankelijke gespecialiseerde rechtsgebieden of bevoegdheden:

  • Algemene bevoegdheid
  • Bevoegdheid voor arbeidszaken
  • Algemene administratieve bevoegdheid
  • Fiscale bevoegdheid
  • Sociale bevoegdheid.

Naast deze gespecialiseerde bevoegdheden is er de grondwettelijke bevoegdheid, die bestaat uit het Bundesverfassungsgericht (federaal grondwettelijk hof) en de Verfassungsgerichte der Länder (grondwettelijke hoven van de deelstaten).

Een overzicht van de structuur van de rechtbanken vindt u op de website van het Duits Bondsministerie van Justitie.

Beheer van de rechtbanken

De rechtbanken van de deelstaten worden in het algemeen beheerd door de ministeries van Justitie van de deelstaten. Op bondsniveau is de Bondsminister van Justitie verantwoordelijk voor het Bundesgerichtshof (federaal hooggerechtshof), het Bundesverwaltungsgericht (federale administratieve rechtbank) en het Bundesfinanzhof (federale financiële rechtbank). Het Bondministerie van Arbeid en Sociale Zaken is verantwoordelijk voor het Bundesarbeitsgericht (federale arbeidsrechtbank) en het Bundessozialgericht (federale sociale rechtbank).

De verantwoordelijke ministers beheren ook de noodzakelijke begrotingsmiddelen. De enige uitzondering is het Bundesverfassungsgericht, dat organisatorische autonomie heeft als een onafhankelijk grondwettelijk orgaan. Dit hof dient zijn eigen begrotingsvoorstel in.

Soorten rechtbanken – korte beschrijving

In Duitsland is het rechtsstelsel verdeeld in algemene rechtspraak en gespecialiseerde rechtbanken. De algemene rechtspraak bestaat uit de civielrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheid. De gespecialiseerde rechtbanken zijn de administratieve rechtbanken, de financiële rechtbanken, de arbeidsrechtbanken en de sociale rechtbanken. Daarnaast is er de grondwettelijke bevoegdheid, die bestaat uit het Bundesverfassungsgericht (federaal grondwettelijk hof) en de Verfassungsgerichte der Länder (grondwettelijke hoven van de deelstaten).

Hiërarchie tussen rechtbanken

Zie hiërarchie tussen rechtbanken (overzicht) van het Bondsministerie van Justitie.

Links

Website van het Duitse Bondsministerie van Justitie

Bundesgerichtshof

Bundesverwaltungsgericht

Bundesfinanzhof

Bundesarbeitsgericht

Bundessozialgericht

Bundesverfassungsgericht

Bondsministerie van Justitie

Laatste update: 14/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.