Nationale rechtssystemen

Griekenland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Griekenland.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Organisatie van de rechtspraak – rechtssysteem

Rechtspraak is in Griekenland een van de drie functies van de staat. Overeenkomstig het beginsel van de scheiding der machten is de rechterlijke macht onafhankelijk van de wetgevende en de uitvoerende macht.

Soorten rechtbanken – korte beschrijving

De rechtbanken worden onderverdeeld in de volgende hoofdcategorieën:

  • administratieve rechtbanken (διοικητικά δικαστήρια);
  • civiele rechtbanken (πολιτικά δικαστήρια);
  • strafrechtbanken (ποινικά δικαστήρια).

Beheer van rechtbanken

Elke rechtbank wordt beheerd door magistraten: een voorzitter of een raad van drie leden.

Hiërarchie tussen rechtbanken

Civiele rechtbanken:

  • Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος), hoven van beroep (εφετεία), rechtbanken van eerste aanleg (πρωτοδικεία), vredegerechten (ειρηνοδικεία).

Strafrechtbanken:

  • Hooggerechtshof, hoven van beroep, correctionele rechtbanken (πλημμελειοδικεία), politierechtbanken (πταισματοδικεία).

Administratieve rechtbanken:

  • Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας), administratieve hoven van beroep, administratieve rechtbanken van eerste aanleg.

Gerelateerde links

Raad van State

Administratieve rechtbank van Athene

Parket van de rechtbank van eerste aanleg van Athene

Ministerie van Justitie

Hooggerechtshof

Laatste update: 12/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.