Nationale rechtssystemen

Litouwen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Litouwen.

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Organisatie van justitie. Rechtssysteem

Er zijn 22 gewone rechtbanken en 3 gespecialiseerde (administratieve) rechtbanken in Litouwen.

Beheer van de rechtbanken

De Algemene Vergadering van Rechters (Visuotinis teisėjų susirinkimas) is het hoogste orgaan met rechterlijke autonomie en alle rechters van Litouwen maken er deel van uit.

De Litouwse Raad van de Rechterlijke Macht (Teisėjų taryba) is een uitvoerend orgaan met rechterlijke autonomie dat 23 leden telt en de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties en rechters waarborgt.

De ‘Ererechtbank’ (Teisėjų garbės teismas) is een instelling met rechterlijke autonomie die uitspraak doet over tuchtzaken over rechters en over verzoekschriften van rechters tegen smaad.

De Nationale Administratie Justitie (Nacionalinės teismų administracija) probeert te waarborgen dat de rechterlijke instanties effectief werken, en helpt de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties en rechters en de organisatorische autonomie van de rechterlijke instanties te garanderen.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.