Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatie van de rechtbanken in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Organisatie van justitie - rechtssystemen

Het rechtssysteem van het Groothertogdom Luxemburg is verdeeld in een rechterlijke orde en een bestuurlijke orde. Daarnaast bestaat ook nog de Cour Constitutionnelle (het Grondwettelijk Hof).

Rechtbanken van de rechterlijke orde

Krachtens de Grondwet berust de rechterlijke macht bij de hoven en rechtbanken, die algemene en lokale verordeningen en besluiten moeten toepassen, voor zover deze verenigbaar zijn met de wet.

1. De gewone rechtbanken

  • Cour Supérieure de Justice (Hooggerechtshof)

De Cour Supérieure de Justice staat aan de top van de hiërarchie van de gewone rechtbanken en omvat de Cour de Cassation (Hof van Cassatie), de Cour d'Appel (Hof van Beroep) en het Parket-Generaal. Ze is gevestigd in Luxemburg.

  • Tribunaux d'Arrondissement (arrondissementsrechtbanken)

Het land is verdeeld in twee gerechtelijke arrondissementen, Luxemburg en Diekirch. In elk arrondissement is een Tribunal d’Arrondissement gevestigd.

  • Justices de Paix (vredegerechten of kantongerechten)

Er zijn drie Justices de Paix: een in Luxemburg, een in Esch-sur-Alzette (gerechtelijk arrondissement Luxemburg) en een in Diekirch (gerechtelijk arrondissement Diekirch).

2. De gespecialiseerde rechtbanken

  • Conseil supérieur des assurances sociales (Hoge Raad voor Sociale Verzekeringen)

De Conseil supérieur bestaat uit een voorzitter, twee bijzitters die worden benoemd onder de rechters en twee afgevaardigden van de Caisse Nationale de Santé (CNS) (Nationaal Ziekenfonds).

  • Conseil arbitral (Arbitrageraad)

De Conseil arbitral de la sécurité sociale (Arbitrageraad voor Sociale Verzekeringen) bestaat uit een voorzitter en twee afgevaardigden van de Caisse Nationale de Santé (CNS).

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

Cour Administrative (Administratief Hof)

De Cour Administrative bestaat uit vijf rechters en omvat één kamer met drie rechters.

Tribunal Administratif (Administratieve Rechtbank)

Het Tribunal Administratif bestaat uit tien rechters en omvat drie kamers met telkens drie rechters.

Juridische gegevensbanken

Voor informatie over het Ministerie van Justitie, juridische beroepen, wetgeving, rechtbanken, gevangenissen, dienstverlening aan de burger, formulieren, nieuws en nieuwe ontwikkelingen kunt u terecht op de website van het Ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Links

Legilux

Juridische portal

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

Ministerie van Justitie

Regering van Luxemburg

Laatste update: 04/02/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.