Nationale rechtssystemen

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatie van de rechtbanken in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Organisatie van justitie - rechtsstelsels

Het rechtsstelsel van het Groothertogdom Luxemburg is verdeeld in een rechterlijke orde en een bestuurlijke orde. Daarnaast bestaat ook nog de Cour Constitutionnelle (het Grondwettelijk Hof).

Rechtbanken van de rechterlijke orde

Krachtens de Grondwet berust de rechterlijke macht bij de hoven en rechtbanken, die algemene en lokale verordeningen en besluiten moeten toepassen, voor zover deze verenigbaar zijn met de wet.

1. Gewone rechtbanken

  • Cour Supérieure de Justice (Hooggerechtshof)

De Cour Supérieure de Justice staat aan de top van de hiërarchie van de gewone rechtbanken en omvat de Cour de Cassation (Hof van Cassatie), de Cour d'Appel (Hof van Beroep) en het Parket-Generaal. Ze is gevestigd in Luxemburg.

  • Tribunaux d'Arrondissement (arrondissementsrechtbanken)

Het Groothertogdom Luxemburg is verdeeld in twee gerechtelijke arrondissementen, Luxemburg en Diekirch. In elk arrondissement is er een Tribunal d’Arrondissement.

  • Justices de Paix (vredegerechten of kantongerechten)

Er zijn drie Justices de Paix: een in Luxemburg, een in Esch-sur-Alzette (gerechtelijk arrondissement Luxemburg) en een in Diekirch (gerechtelijk arrondissement Diekirch).

2. Gespecialiseerde rechtbanken

  • Conseil supérieur de la sécurité sociale (Hoogste Rechtbank voor Sociale Zekerheid)

De Conseil supérieur de la sécurité sociale is samengesteld uit een voorzitter, twee bijzitters-magistraten, een bijzitter-werkgever en een bijzitter-werknemer.

  • Conseil arbitral de la sécurité sociale (Arbitrageraad voor Sociale Zekerheid )

De Conseil arbitral de la sécurité sociale is samengesteld uit een voorzitter, een bijzitter-werkgever en een bijzitter-werknemer.

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

  • Cour Administrative (Administratief Hof)

De Cour Administrative bestaat omvat één kamer met drie rechters.

  • Tribunal Administratif (Administratieve Rechtbank)

Het Tribunal Administratif bestaat omvat vier kamers met telkens drie rechters.

Juridische gegevensbanken

Voor informatie over het ministerie van Justitie, juridische beroepen, wetgeving, rechtbanken, gevangenissen, dienstverlening aan de burger, formulieren, nieuws en nieuwe ontwikkelingen kunt u terecht op de website van het ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Links

Legilux

Portaal Justitie

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

Ministerie van Justitie

Regering van Luxemburg

Laatste update: 24/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.