Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Schotland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke instanties in Schotland.

Inhoud aangereikt door
Schotland

Organisatie van justitie – rechtssystemen

Het Verenigd Koninkrijk heeft drie rechtsgebieden: Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Beheer van de rechtbanken

In Schotland is de Scottish Court Service verantwoordelijk voor het beheer van de rechtbanken. De Scottish Court Service (SCS) is een onafhankelijk orgaan met de Lord President, de hoogste rechter in Schotland, aan het hoofd.

Soorten rechtbanken en de hiërarchie ertussen – korte beschrijving van de belangrijkste rechtbanken

De organisatie van de rechtspleging in Schotland ziet er als volgt uit.

De procedures in de strafrechtbanken is onderverdeeld in ‘plechtige’ procedures (de ernstige zaken waarvoor een juryproces nodig is) en eenvoudige procedures (minder ernstige zaken die voor één enkele rechter dienen).

Het High Court of Justiciary wordt voorgezeten door de Lord Justice General die tevens de Lord President is. Dit is het hoogste gerecht voor strafzaken in Schotland en behandelt de ernstigste zaken, zoals moord of verkrachting. Ook is het de hoogste beroepsinstantie voor strafrechtelijke zaken.

De meeste strafzaken, zowel plechtige als eenvoudige procedures, worden behandeld door de Sheriff Court en minder ernstige zaken worden behandeld door het Justice of the Peace court. De laatstgenoemde rechtbank bestaat uit lekenrechters die geadviseerd worden door een juridisch geschoolde assessor of uit juridisch geschoolde bezoldigde rechters.

De civiele rechtbanken behandelen een grote verscheidenheid aan zaken voor het oplossen van geschillen, waaronder schuldvorderingen, familiezaken en handelsrechtelijke zaken. Het Court of Session is het hoogste civiele gerecht in Schotland. Het kent een Outer House als rechtbank van eerste aanleg en een Inner House dat voornamelijk als beroepsinstantie fungeert. Het Court of Session wordt voorgezeten door de Lord President.

Beroep met betrekking tot rechtsvragen kan worden ingediend bij het nieuwe Supreme Court of the United Kingdom.

De Sheriff Courts kunnen soortgelijke zaken behandelen als de zaken die worden voorgelegd aan het Court of Session, maar zij bieden ook de mogelijkheid van vereenvoudigde procedures voor zaken tot een waarde van 5 000 GBP, waarbij de assistentie van advocaten niet vereist is.

Voor meer gedetailleerde informatie over rechtbanken in Schotland kunt u terecht op de website van de Scottish Court Service.

Links

Scottish Court Service, Schotse overheid

Laatste update: 18/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.