Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale rechtssystemen

Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Zweden.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Organisatie van justitie – rechtssystemen

Soorten rechtbanken – korte beschrijving

Het rechtssysteem verwijst meestal naar de autoriteiten en instanties die verantwoordelijk zijn voor de rechtsstaat en de juridische zekerheid. De rechtbanken vormen de ruggengraat van het rechtssysteem, dat ook autoriteiten omvat die verantwoordelijk zijn voor preventie van misdaad en strafrechtelijk onderzoek, zoals:

Andere autoriteiten, zoals de dienst tenuitvoerlegging, voeren soms taken uit die verband houden met het rechtssysteem.

Hiërarchie tussen rechtbanken

Zweden heeft twee soorten rechtbanken, die parallel gestructureerd zijn:

  • gewone rechtbanken, die strafzaken en civiele zaken behandelen;
  • algemene bestuursrechtbanken, die zaken met betrekking tot openbaar bestuur behandelen.

De algemene rechtbanken zijn gestructureerd in een systeem van drie lagen: arrondissementsrechtbanken, beroepsinstanties voor arrondissementsrechtbanken en het hooggerechtshof.

Ook bij de bestuursrechtbanken bestaan drie lagen: administratieve rechtbanken, administratieve hoven van beroep en het Administratieve Hooggerechtshof. Daarnaast bestaan er enkele gespecialiseerde rechtbanken voor de behandeling van specifieke soorten zaken.

Beheer van de rechtbanken

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor zaken met betrekking tot de rechtbanken, inclusief de procedurele voorschriften en de organisatie van de rechtbanken. De regering en andere overheidsinstellingen mogen echter niet bepalen welke beslissing een rechtbank in een individuele zaak moet nemen.

Het Centraal bestuur justitie is de centrale overheidsinstantie voor algemene rechtbanken, bestuursrechtbanken, regionale huur- en pachtcommissies en de Nationale autoriteit voor rechtsbijstand.

Laatste update: 06/11/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.