Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Dania

W niniejszej części przedstawiono przegląd informacji o systemie sądownictwa w Danii.

Autor treści:
Dania

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – systemy sądownictwa

W skład duńskiego systemu sądownictwa wchodzą:

  • Sąd Najwyższy;
  • dwa sądy wyższe;
  • Sąd Morski i Gospodarczy;
  • Sąd ds. Rejestracji Nieruchomości;
  • 24 sądy rejonowe;
  • sądy dla Wysp Owczych i Grenlandii;
  • Komisja ds. Dopuszczalności Środków Odwoławczych;
  • Sąd Dyscyplinarny dla Kadr Sądownictwa;
  • duńska Rada ds. Powoływania Sędziów; oraz
  • duński Urząd Administracji Sądowej.

Administracja sądowa

Administrację sądową sprawuje duński Urząd Administracji Sądowej, który został utworzony jako nowa niezależna instytucja w dniu 1 lipca 1999 r. Organ ten zapewnia prawidłowe i właściwe zarządzenie finansami, pracownikami, budynkami i infrastrukturą informatyczną sądów oraz Radą ds. Dopuszczalności Środków Odwoławczych.

Na czele duńskiego Urzędu Administracji Sądowej stoi rada zarządzająca i dyrektor. Duński Urząd Administracji Sądowej podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, przy czym minister nie posiada uprawnień do wydawania zarządzeń i nie może uchylać decyzji podejmowanych przez duński Urząd Administracji Sądowej.

Rada zarządzająca jest głównym organem wykonawczym i odpowiada ogólnie za działalność duńskiego Urzędu Administracji Sądowej. Dyrektor – który jest powoływany i odwoływany przez radę zarządzającą – odpowiada za bieżące zarządzanie działalnością Urzędu. Dyrektor nie musi posiadać wyższego wykształcenia prawniczego.

Skład rady zarządzającej duńskiego Urzędu Administracji Sądowej określa duńska ustawa o administracji sądowej. W skład rady zarządzającej wchodzi 11 członków, spośród których ośmiu reprezentuje sąd, jeden jest prawnikiem, a dwóch posiada fachową wiedzę na temat zagadnień z zakresu zarządzania i zagadnień społecznych.

Prawnicze bazy danych

Dodatkowe informacje można znaleźć na aktualizowanej na bieżąco stronie zawierającej przegląd i opis duńskiego systemu sądownictwa.

Ciekawe strony

Urząd Spraw Obywatelskich

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.