Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Francja

W tej sekcji przedstawiono w zarysie organizację sądownictwa.

Autor treści:
Francja

Organizacja sądownictwa – sądy powszechne i sądy administracyjne

Trybunały i sądy – hierarchia

Sądy powszechne

1. Pierwsza instancja:

Sądy cywilne

  • Jednolity sąd powszechny (tribunal judiciaire)
  • Wyspecjalizowane sądy cywilne [sąd pracy (conseil des prud’hommes), sąd gospodarczy (tribunal de commerce) itp.]

Sądy karne

  • Sąd policyjny (tribunal de police) – właściwy do sądzenia wykroczeń (contraventions)
  • Sąd poprawczy (tribunal correctionnel) – właściwy do sądzenia występków (délits)
  • Sąd przysięgłych (cour d’assises) – właściwy do sądzenia zbrodni (crimes)

2. Druga instancja: Sądy apelacyjne (cours d’appel)

3. Sąd Kasacyjny (Cour de cassation)

Sądy administracyjne

1. Pierwsza instancja

  • Sąd administracyjny (tribunal administratif)
  • Wyspecjalizowane sądy administracyjne [sądy finansowe, w tym regionalna izba obrachunkowa (chambre régionale des comptes), sądy ds. pomocy socjalnej (juridictions d’aide sociale), sądy dyscyplinarne (juridictions disciplinaires)]

2. Druga instancja:

  • Administracyjne sądy apelacyjne (cours administratives d’appel)
  • Wyspecjalizowane administracyjne sądy apelacyjne (juridictions administratives d’appel spécialisées), w tym Trybunał Obrachunkowy (Cour des comptes) lub Centralna Komisja Pomocy Socjalnej (Commission centrale d’aide sociale)

3. Rada Stanu (Conseil d’Etat)

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Rady Stanu.

Prawnicze bazy danych

Prawnicze bazy danych we Francji są objęte publiczną usługą publikacji prawa w internecie. Strona internetowa Légifrance zawiera w związku z tym:

Czy dostęp do tych baz danych jest nieodpłatny?

Dostęp do tych baz danych jest nieodpłatny.

Powiązane strony

Jak znaleźć właściwy sąd?

Organizacja sądownictwa – Francja

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.