Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Francja

W niniejszej sekcji przedstawiono zarys organizacji trybunałów i sądów.

Autor treści:
Francja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – sądownictwo powszechne i sądownictwo administracyjne

Trybunały i sądy – hierarchia

Sądownictwo powszechne

1. Pierwsza instancja:

Sądy cywilne

  • Sąd wielkiej instancji (tribunal de grande instance)
  • Sąd instancji (tribunal d’instance)
  • Wyspecjalizowane sądy cywilne [sąd pracy (conseil des prud’hommes), sąd gospodarczy (tribunal de commerce) itp.]

Sądy karne

  • Sąd policyjny (tribunal de police) - w sprawach dotyczących wykroczeń
  • Sąd poprawczy (tribunal correctionnel) – właściwy do sądzenia występków
  • Sąd przysięgłych (cour d’assises) – właściwy do sądzenia zbrodni

2. Druga instancja: Sądy apelacyjne (cours d’appel)

3. Sąd Kasacyjny (Cour de cassation)

Sądownictwo administracyjne

1. Pierwsza instancja:

  • Sąd administracyjny (tribunal administratif)
  • Wyspecjalizowane sądy administracyjne (sądy finansowe, w tym regionalna izba obrachunkowa, sądy ds. pomocy socjalnej, sądy dyscyplinarne)

2. Druga instancja:

  • Administracyjny sąd apelacyjny (cour administrative d’appel)
  • Wyspecjalizowane administracyjne sądy apelacyjne (Trybunał Obrachunkowy, Centralna Komisja Pomocy Socjalnej itp.)

3. Rada Stanu (Conseil d’Etat)

Więcej informacji można znaleźć na stronie Rady Stanu.

Prawnicze bazy danych

Prawnicze bazy danych we Francji korzystają z publicznej usługi publikacji prawa w internecie. Strona internetowa Légifrance zawiera w związku z tym:

Czy dostęp do tych baz danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tych baz danych jest bezpłatny.

Powiązane linki

Właściwe sądy - wyszukiwanie

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – Francja

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.