Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Grecja

W tej części przedstawiono zarys systemu sądowego Grecji.

Autor treści:
Grecja

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – systemy sądownictwa

W Grecji wymiar sprawiedliwości wpisuje się w system trójpodziału władzy. Zgodnie z tą zasadą wymiar sprawiedliwości jest niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Rodzaje sądów– krótki opis

W Grecji sądy dzielą się na następujące podstawowe kategorie:

  • sądy administracyjne (Διοικητικά δικαστήρια)
  • sądy cywilne (Πολιτικά δικαστήρια)
  • sądy karne (Ποινικά δικαστήρια)

Administracja sądowa

Każdym sądem zarządzają funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości – prezes sądu lub trzyosobowa rada sądu – w zależności od przypadku.

Hierarchia sądów

Sądy cywilne:

  • Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, sądy pierwszej instancji (πρωτοδικεία), sądy rejonowe (ειρηνοδικεία)

Sądy karne:

  • Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, sądy pokoju (πλημμελειοδικεία), sądy rejonowe w sprawach karnych (Πταισματοδικεία).

Sądy administracyjne:

  • Rada Stanu (Συμβούλιο της Επικρατείας), administracyjne sądy apelacyjne, sądy administracyjne pierwszej instancji (Διοικητικά Πρωτοδικεία)

Powiązane strony

Rada Stanu

Sąd Administracyjny Pierwszej Instancji w Atenach

Prokuratura przy Sądzie Pierwszej Instancji w Atenach

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.