Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości

Grecja

W niniejszej części przedstawiono zarys systemu sądownictwa w Grecji.

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - systemy sądownictwa

W Grecji wymiar sprawiedliwości wpisuje się w system trójpodziału władzy państwowej. Zgodnie z zasadą podziału władzy, wymiar sprawiedliwości jest sprawowany niezależnie od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Rodzaje sądów– krótki opis

W Grecji sądy dzielą się na następujące podstawowe kategorie:

 • sądy administracyjne (Διοικητικά δικαστήρια);
 • sądy cywilne (Πολιτικά δικαστήρια);
 • sądy karne (Ποινικά δικαστήρια);
 • sąd wojskowy (στρατοδικείο), sąd sił morskich (ναυτοδικείο) oraz sąd sił powietrznych (αεροδικείο);
 • Szczególny Sąd Najwyższy (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο);
 • sąd szczególny ds. korupcji;
 • sąd szczególny ds. odpowiedzialności ministrów;
 • sąd szczególny rozpatrujący sprawy o wynagrodzenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Administracja sądownictwa

Każdy sąd jest zarządzany przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości: prezesa sądu lub trzyosobową radę.

Hierarchia sądów

Sądy cywilne:

 • sądy rejonowe w sprawach cywilnych (ειρηνοδικεία), sądy pierwszej instancji (πρωτοδικεία), Sąd Najwyższy.
 • Sądy karne:
 • sądy rejonowe w sprawach karnych (πταισματοδικεία), sady pokoju (πλημμελειοδικεία), sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy.
 • Sądy administracyjne:
 • sądy administracyjne pierwszej instancji, administracyjne sądy apelacyjne, Rada Stanu.

Powiązane strony

Rada Stanu

Sąd Administracyjny w Atenach

Biuro Prokuratury przy Sądzie Rejonowym

greckie Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka

Sąd Najwyższy

Ostatnia aktualizacja: 17/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.