Sistemele naționale de justiție

Austria

Prezenta secțiune a portalului vă oferă o imagine de ansamblu asupra organizării instanțelor judecătorești din Austria

Conținut furnizat de
Austria

Organizarea justiției – sistemul judiciar

Alături de puterea legislativă și cea executivă, puterea judecătorească este considerată cel de al treilea pilon al unui stat de drept. Sistemul judiciar, împreună cu puterea executivă, se asigură că legile sunt aplicate corect. Sistemul judiciar este separat de puterea executivă la toate nivelurile. Instanțele sunt instituții de stat, create prin lege și sunt formate din judecători independenți și imparțiali, care nu pot fi revocați sau transferați din funcție și care decid strict în temeiul legii, urmând o procedură formală, fără influențe externe.

Sistemul judiciar este format din instanțele de drept comun (ordentliche Gerichte), care se pronunță cu privire la acțiunile civile și penale, instanțele administrative (Verwaltungsgerichte) și Curtea Constituțională (Verfassungsgerichtshof). Instanțele ordinare includ instanțele districtuale și regionale (Bezirks-und Landesgerichte), instanțele regionale superioare (Oberlandesgerichte) și Curtea Supremă (Oberster Gerichtshof), care judecă recursurile definitive în cauzele civile și penale. Fiecare provincie are o instanță administrativă. În plus, în Viena există o instanță administrativă federală (Bundesverwaltungsgericht) cu competență federală (și birouri în Graz, Linz și Innsbruck) și o instanță fiscală federală (Bundesfinanzgericht). Curtea Administrativă Supremă (Verwaltungsgerichtshof) soluționează recursurile definitive împotriva deciziilor emise de instanțele administrative.

Parchetele (Staatsanwaltschaften) sunt organisme speciale, separate de instanțe. Sarcina lor principală este de a reprezenta interesul public în cadrul justiției penale. Parchetele conduc investigațiile preliminare în cadrul procedurilor penale, formulează acuzațiile și asigură acuzarea în instanță. Procurorii sunt considerați ca făcând parte din sistemul instanțelor de drept comun, dar sunt supuși instrucțiunilor superiorilor lor ierarhici. În vârful ierarhiei se află ministrul justiției, care, în exercitarea atribuțiilor sale, răspunde în fața Parlamentului. Instrucțiunile trebuie să fie motivate și emise în scris, deoarece vor fi incluse în dosar. Penitenciarele (Justizanstalten) răspund de executarea pedepselor privative de libertate sau a altor ordine de detenție. Acestea sunt responsabile de arestarea din etapele premergătoare judecății, de executarea pedepselor privative de libertate și de orice măsură de arestare preventivă (Maßnahmenvollzug). Penitenciarele pot lua forma unor centre regionale de arest preventiv (Landesgerichtliche Gefangenenhäuser), a unor centre de corecție pentru executarea pedepselor privative de libertate (Strafvollzugsanstalten für den Vollzug vonFreiheitsstrafen) sau a unor centre psihiatrice (Forensisch TherapeutischeZentren) pentru executarea ordinelor de detenție preventivă. Există centre de corecție speciale (Sonderanstalten) pentru adolescenți și pentru femei. Principiul care stă la baza centrului de corecție modern este de a-i priva pe deținuți de libertate, dar cu scopul de a-i ajuta să devină cetățeni care respectă legea, capabili să se adapteze la nevoile vieții unei comunități și să îi împiedice să comită alte infracțiuni (reabilitare socială). În plus, centrul ar trebui să îi ajute să înțeleagă de ce comportamentul care a condus la condamnarea lor a fost inacceptabil din punct de vedere social.

Serviciile de probațiune (Bewährungshilfeeinrichtungen) sunt responsabile de persoanele condamnate care au primit pedepse cu suspendarea executării sau care sunt eliberate condiționat. Aceste responsabilități au fost transferate în cea mai mare parte unor asociații private, care se află totuși sub supravegherea Ministerului Federal al Justiției.

Strict vorbind, sistemul judiciar din Austria este format din instanțe de drept comun, procurori, penitenciare și servicii de probațiune. Ministrul Federal al Justiției conduce sistemul judiciar ca autoritate supremă. Instanțele, procurorii, penitenciarele și serviciile de probațiune sunt sub responsabilitatea Ministerului Federal al Justiției. Ministrul federal al justiției este membru al guvernului federal și răspunde de gestionarea politică și de coordonarea ministerului și de supravegherea tuturor organismelor și departamentelor conexe.

Instanțele de drept comun se pot împărți în funcție de mai multe niveluri:

  • instanțe districtuale (Bezirksgerichte);
  • instanțe regionale (Landesgerichte), reprezentând primul grad de jurisdicție (Gerichtshöfe erster Instanz);
  • curți regionale superioare (Oberlandsgerichte), reprezentând al doilea grad de jurisdicție (Gerichtshöfe zweiter Instanz) și
  • Curtea Supremă (Oberster Gerichtshof).

Baze de date juridice

Portalul Justiției din Austria oferă informații generale cu privire la sistemul judiciar din Austria.

Este gratuit accesul la baza de date?

Da, accesul la Portalul Justiției din Austria este gratuit.

Ultima actualizare: 25/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.