NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Austria

Această secțiune a portalului oferă o imagine de ansamblu a instanțelor din Austria.

Conținut furnizat de
Austria

Organizarea justiției – sistemul judiciar

Alături de puterea legislativă și executivă, sistemul judiciar este considerat a reprezenta cel de al treilea pilon al guvernului într-un stat de drept. În conformitate cu Legea constituțională federală, instanțele de drept comun aparțin guvernului federal. Sistemul judiciar este separat de puterea executivă la toate nivelurile. Există, de asemenea, domenii ale justiției administrate de tribunale independente (weisungsfreie richterliche Senate) care fac obiectul unor norme speciale.

În afară de Ministerul Federal al Justiției, sistemul judiciar austriac cuprinde instanțele de drept comun, parchetele, penitenciarele (penitenciare în care sunt ținuți inculpații pe perioada procesului și penitenciare pentru executarea pedepselor) și serviciile de probațiune care sunt furnizate în cea mai mare parte de operatori privați:

  1. Instanțele de drept comun (ordentliche Gerichte) sunt instituții de stat care se pronunță asupra acțiunilor de drept civil și asupra acuzațiilor penale în urma unei proceduri formale. Acestea sunt constituite prin lege și sunt compuse din judecători independenți și imparțiali, care nu pot fi revocați din funcție sau transferați și care se supun exclusiv legii.
  2. Parchetele (Staatsanwaltschaften) sunt organisme speciale care funcționează distinct față de instanțe. Principala lor sarcină este aceea de a reprezenta interesul public în administrarea justiției penale. Acestea conduc investigația preliminară în procedurile penale, formulează acuzații și efectuează urmărirea penală. Parchetele sunt considerate parte a sistemului judiciar de drept comun.
  3. Penitenciarele răspund de executarea pedepselor cu închisoarea și a altor măsuri privative de libertate.
  4. Serviciile de probațiune, de asemenea, fac parte din sistemul judiciar. Acestea se ocupă de persoane care fac obiectul suspendării condiționate a executării pedepsei și de deținuții eliberați în perioada de probă. În cea mai mare parte, aceste sarcini au fost transferate unor asociații private, care, cu toate acestea, se află sub supravegherea Ministerului Federal al Justiției.

Administrarea justiției este condusă de Ministrul Federal al Justiției; Ministerul Federal al Justiției este unul dintre organismele administrative supreme ale statului federal. Ministrul Federal al Justiției este membru al guvernului federal și răspunde de gestionarea și coordonarea la nivel politic și de supravegherea de ansamblu a tuturor organismelor și departamentelor conexe.

Pe lângă instanțele de drept comun, Austria are, de asemenea, o Curte Constituțională (Verfassungsgerichtshof), a Curte Administrativă Supremă (Verwaltungsgerichtshof), și, începând cu 1 ianuarie 2014, instanțe administrative (Verwaltungsgerichte). La nivel federal, există o Instanță Administrativă Federală (Bundesverwaltungsgericht) și o Instanță Fiscală Federală (Bundesfinanzgericht), ambele cu sediul la Viena, deși funcționează și în alte orașe. La nivelul fiecărui land există câte o instanță administrativă a landului (Landesverwaltungsgericht). Instanțele administrative sunt în afara sferei de răspundere a Ministerului Justiție.

Instanțele de drept comun se situează pe mai multe niveluri:

  • Instanțele cantonale (Bezirksgerichte)
  • Instanțele la nivelul landurilor (Landesgerichte), cunoscute și sub denumirea de „instanțe de prim grad de jurisdicție” (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Instanțele regionale superioare (Oberlandsgerichte), cunoscute și sub denumirea de „instanțe de al doilea grad de jurisdicție” (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Curtea Supremă (Oberster Gerichtshof)

Baze de date juridice

Portalul judiciar oficial al Austriei oferă informații generale privind sistemul judiciar din Austria.

Este gratuit accesul la baza de date?

Da, accesul la Portalul judiciar oficial al Austriei este gratuit.

Ultima actualizare: 26/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.